Tutustu UNA Katalogiin Palvelukatalogi esittelee UNA-ratkaisut.Lue lisää
Tutustu UNA Katalogiin Palvelukatalogi esittelee UNA-ratkaisut.Lue lisää
Tilannekuva UNA Koostaa asiakkaan sote-tiedot yhteen näkymään.Lue lisää
Tilannekuva UNA Koostaa asiakkaan sote-tiedot yhteen näkymään.Lue lisää
Lomake UNA Välittää ja arkistoi terveydenhuollon todistukset sähköisesti. Lue lisää
Lomake UNA Välittää ja arkistoi terveydenhuollon todistukset sähköisesti. Lue lisää
Ydin UNA Kerää ja yhtenäistää asiakas- ja potilastiedot.Lue lisää
Ydin UNA Kerää ja yhtenäistää asiakas- ja potilastiedot.Lue lisää
Suostumus UNA Suostumus UNA hallinnoi asiakkaan antamia suostumuksia.Lue lisää
Suostumus UNA Suostumus UNA hallinnoi asiakkaan antamia suostumuksia.Lue lisää
Yhteinen kehittäminen Sote-tiedonhallinnan ratkaisuja kehitetään tiiviissä yhteistyössä.Lue lisää
Yhteinen kehittäminen Sote-tiedonhallinnan ratkaisuja kehitetään tiiviissä yhteistyössä.Lue lisää

UNA-yhteistyö

UNA-yhteistyö on julkisten sote-toimijoiden yhteinen keino tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Yhteistyö perustuu osapuolten väliseen sopimukseen ICT-kehittämisyhteistyöstä.

UNA-ratkaisut

UNA-ratkaisut varmistavat, että sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät toimivat yhteen ja tieto kulkee tehokkaasti ammattilaisten välillä.

Asiantuntijapalvelut

UNA-asiantuntijapalvelut tukevat omistaja-asiakkaitamme sote-uudistuksessa ja sen tiedonhallinnan kehittämisessä.
Laaja-alaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa tuntevat ja kokeneet asiantuntijat auttavat toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Seuraamme ja vaikutamme aktiivisesti toimialan kehitykseen eri tasoilla.
Koordinoimme UNA-yhteistyötä sekä toteutamme projekteja, selvityksiä ja toimeksiantoja.

Henkilöstö

Katja Rantala
Toimitusjohtaja

Pirkko Kortekangas
Pirkko Kortekangas
Johtava asiantuntija

Mia Mantere
Mia Mantere
Palvelujohtaja

Kimmo Kasteenpohja
Kimmo Kasteenpohja
Tuotekehitysjohtaja

Juha Rannanheimo
Juha Rannanheimo
Kehitysjohtaja

UNA Oy

UNA Oy on julkisomisteinen kehitys- ja asiantuntijayhteisö, joka toimii laajassa yhteistyössä sote-toimialan kentässä. Omistajiensa lisäksi yhteistyössä ovat mukana kansalliset ja alueelliset sote-toimijat sekä kaupungit.

UNA Oy:n omistajina ovat hyvinvointialueet ja omistajien in-house yhtiöt. UNA Oy tukee omistajien sote ICT-kehittämisyhteistyötä ja asiakaslähtöistä sote-toiminnan muutosta.

Yhteistyössä UNA toteuttaa ja tukee toiminnallisia tarpeita palvelevia, avoimuuteen ja modulaarisuuteen perustuvia ratkaisuja osana nykyisiä ja tulevia sote-tietojärjestelmäkokonaisuuksia.

Scroll to Top