MAHDOLLISTAA
UUDEN SOTEN

OTA YHTEYTTÄ LUE LISÄÄ

UNA-yhteistyö on maakuntien ja julkisten sote-toimijoiden yhteinen keino tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Yhteistyö perustuu osapuolten väliseen sopimukseen ICT-kehittämisyhteistyöstä.

UNA-ratkaisut

UNA-ratkaisut varmistavat, että sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät toimivat yhteen ja tieto kulkee tehokkaasti ammattilaisten välillä.

APTJ-uudistaminen

APTJ-uudistaminen koostuu asiakas- ja potilastietojärjestelmien vaiheittaiseen uudistamiseen tähtäävistä projekteista, jotka kohdentuvat keskeisiä asiakaspalvelua toteuttaviin ict-palveluihin ja palvelutuotannon resurssien hallinnan kokonaisuuksiin. Vaiheittaisen uudistamisen avulla nykyisiä järjestelmiä hyödynnetään mahdollisimman pitkälle samalla kun valmistaudutaan uusien järjestelmien ja niiden modulaaristen osien hankintaan.

Template UNA Team same to other pictures
Katja Rantala Toimitusjohtaja
Mia Mantere
Mia Mantere Palvelujohtaja
Juha Rannanheimo
Juha Rannanheimo Kehitysjohtaja
Pirkko Kortekangas
Pirkko Kortekangas Datajohtaja
Kimmo Kasteenpohja
Kimmo Kasteenpohja Digijohtaja

UNA Oy on omistajiensa kehitys- ja asiantuntijayhteisö, joka toimii laajassa yhteistyössä sote-toimialan kentässä. Omistajiensa lisäksi yhteistyössä ovat mukana kansalliset ja alueelliset sote-toimijat sekä kaupungit.

UNA Oy:n omistajina ovat sairaanhoitopiirit ja omistajien in-house yhtiöt. UNA Oy tukee omistajien sote ICT-kehittämisyhteistyötä ja asiakaslähtöistä sote-toiminnan muutosta.

Yhteistyössä UNA toteuttaa ja tukee toiminnallisia tarpeita palvelevia, avoimuuteen ja modulaarisuuteen perustuvia ratkaisuja osana nykyisiä ja tulevia sote-tietojärjestelmäkokonaisuuksia.

Vieritä ylös