UNA-yhteistyö on maakuntien ja julkisten sote-toimijoiden yhteinen keino tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Yhteistyö perustuu osapuolten väliseen sopimukseen ICT-kehittämisyhteistyöstä.

UNA Ydin

UNA-ydin on yksilö- ja väestötason asiakkuustiedot kokoava tiedonhallinta- ja integraatioratkaisu, joka palvelee niin sote- järjestäjä- kuin -tuottajatasonkin toimintaa.

UNA Lomake

UNA-lomakepalvelu on kansallinen palvelu lausuntojen ja todistusten tuottamiseen ja tallentamiseen Kansalliseen potilastiedon arkistoon (vaiheistusasetus).

UNA Kaari

Kaarella tarkoitetaan tulevina vuosina hankittavaa tietojärjestelmäkokonaisuutta, joka sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön tuottajan asiakaspalvelua toteuttaessaan tarvitsemat ict-palvelut sekä keskeiset palvelutuotannon resurssien hallinnan tietojärjestelmäkokonaisuuden toiminnallisuudet.

UNA Oy:n Toimintamalli – Roundtable-työskentely

Q1/2020

UNA Ytimen Käyttöönotot -roadshow

10.9.2019-31.5.2020
Katja Rantala
Katja Rantala Toimitusjohtaja
Kati Tuovinen
Kati Tuovinen Palvelujohtaja
Juha Rannanheimo
Juha Rannanheimo Kehitysjohtaja
Pirkko Kortekangas
Pirkko Kortekangas Kehitysjohtaja
Kimmo Kasteenpohja
Kimmo Kasteenpohja Digijohtaja
Teija Kvist-Sulin
Teija Kvist-Sulin Johdon assistentti

UNA Oy on kehitys- ja asiantuntijayhtiö, joka yhtiömuotoisena palvelee sote-toimialan jatkuvaa kehittämistä ja kilpailukykyä. Osakeyhtiö on työväline UNA-yhteistyön organisointiin uuden toimivamman sote-ekosysteemin kehittämiseksi. 

UNA Oy on perustettu 15.12.2017 ja sen omistajina toimii 24 omistajaa (19 sairaanhoitopiiriä, Espoon kaupunki, Ahvenanmaa ja kolme in-house -yhtiötä).

UNA toteuttaa vaiheittaisella, modernilla kehittämisyhteistyöllä julkisten sote-toimijoiden nykyisiä ja tulevia toiminnallisia tarpeita palvelevan sote-tietojärjestelmäkokonaisuuden. UNA-ydin mahdollistaa tulevassa monituottajamallissa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten tietojen saatavuuden ja kattaa tähän liittyvät keskeiset toiminnallisuudet

Kehittämisyhteistyössä rakentuva UNA-ekosysteemi toimii tulevaisuudessa paljon uusia hyötyjä luovana mahdollisuutena yhteistyöhön sitoutuneille osapuolille. Ekosysteemi mahdollistaa sote-järjestelmien uudistamisen modulaarisesti vaiheittain – toiminnan muutoksen vaatimassa ja voimavarat huomioon ottavassa tahdissa.

0
perustettu
0
omistajaa
0
joista sairaanhoitopiiriä