UNA-yhteistyö on maakuntien ja julkisten sote-toimijoiden yhteinen keino tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Yhteistyö perustuu osapuolten väliseen sopimukseen ICT-kehittämisyhteistyöstä.

UNA Ydin

UNA-ydin on yksilö- ja väestötason asiakkuustiedot kokoava tiedonhallinta- ja integraatioratkaisu, joka palvelee niin sote- järjestäjä- kuin -tuottajatasonkin toimintaa.

UNA Lomake

UNA-lomakepalvelu on kansallinen palvelu lausuntojen ja todistusten tuottamiseen ja tallentamiseen Kansalliseen potilastiedon arkistoon (vaiheistusasetus).

UNA Kaari

Kaarella tarkoitetaan tulevina vuosina hankittavaa tietojärjestelmäkokonaisuutta, joka sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön tuottajan asiakaspalvelua toteuttaessaan tarvitsemat ict-palvelut sekä keskeiset palvelutuotannon resurssien hallinnan tietojärjestelmäkokonaisuuden toiminnallisuudet.

Katja Rantala
Katja Rantala Toimitusjohtaja
Mia Mantere
Mia Mantere Palvelupäällikkö
Juha Rannanheimo
Juha Rannanheimo Kehitysjohtaja
Pirkko Kortekangas
Pirkko Kortekangas Datajohtaja
Kimmo Kasteenpohja
Kimmo Kasteenpohja Digijohtaja

UNA Oy on kehitys- ja asiantuntijayhtiö, joka yhtiömuotoisena palvelee sote-toimialan jatkuvaa kehittämistä ja kilpailukykyä. Osakeyhtiö on työväline UNA-yhteistyön organisointiin uuden toimivamman sote-ekosysteemin kehittämiseksi. 

UNA Oy on perustettu 15.12.2017 ja sen omistajina toimii 24 omistajaa (19 sairaanhoitopiiriä, Espoon kaupunki, Ahvenanmaa ja kolme in-house -yhtiötä).

UNA toteuttaa vaiheittaisella, modernilla kehittämisyhteistyöllä julkisten sote-toimijoiden nykyisiä ja tulevia toiminnallisia tarpeita palvelevan sote-tietojärjestelmäkokonaisuuden. UNA-ydin mahdollistaa tulevassa monituottajamallissa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten tietojen saatavuuden ja kattaa tähän liittyvät keskeiset toiminnallisuudet

Kehittämisyhteistyössä rakentuva UNA-ekosysteemi toimii tulevaisuudessa paljon uusia hyötyjä luovana mahdollisuutena yhteistyöhön sitoutuneille osapuolille. Ekosysteemi mahdollistaa sote-järjestelmien uudistamisen modulaarisesti vaiheittain – toiminnan muutoksen vaatimassa ja voimavarat huomioon ottavassa tahdissa.

0
perustettu
0
omistajaa
0
joista sairaanhoitopiiriä