Tug of war

Dynaaminen ekosysteemi

Katja Rantala Toimitusjohtaja, UNA Oy

UNA:n ympärille rakentunut ekosysteemi on laaja ja monipuolinen. Se koostuu useista sosiaali- ja terveysalan toimijoista ja vaikuttajista. Keskeisimmät näistä ovat UNA:n omistajia. Alun perin jo 2015 oli tavoitteena saada aikaan kansallisen tason yhteistyö, jonka tuloksena olisi yhtenäiseen ict-arkkitehtuuriin pohjautuva palvelu- ja toimintamallien muutos. Tällä tiellä UNA:n ekosysteemin toimijat ja omistaja-asiakkaat ovat sitoutuneesti edenneet.

Nyt olemme todistamassa tämän ekosysteemin päättäväisyyden ja yhteistyön tulosten realisoitumista. Toteutusvaiheessa oleva UNA Ydin avaa kansainvälisestikin ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää toimialan palveluita tiedon integraation avulla sekä asiakkaiden että palvelutuottajien tarpeisiin. Jälkimmäisessä siinäkin on tavoitteena parantunut asiakaspalvelu. Samaan aikaan etenemme kohti asiakas- ja potilastietojärjestelmien uusintaa UNA Kaari ohjelman avulla. UNA Kaari on mittaluokaltaan merkittävän suuri, laajuudeltaan se kattaa noin kolmen ja puolen miljoonan väestöpohjan.

On kyettävä katsomaan isoa kehittämisen kuvaa kansallisesta näkökulmasta ja päästävä tarvittaessa kompromisseihinkin

Katja Rantala, toimitusjohtaja

UNA:n omistat ovat jo yhteistyötä aloitettaessaan asettaneet tavoitteeksi modulaarisen mallin, joka mahdollistaa joustavan ja vaiheittaisen kehittämisen edistynyttä teknologiaa ja ratkaisumalleja hyödyntäen toimittajariippumattomasti. Vaiheittainen eteneminen mahdollistaa palveluntuottajien järjestelmien päivityksen siihen tahtiin kuin se toiminnallisesti, taloudellisesti tai teknologian näkökulmasta on tarpeen. Muutoksen jälkeen organisaatioissa päästään kehittämismalliin, jonka ylläpito ei aiheuta suuria investointi- tai päivityspiikkejä, vaan kehitys on jatkuvaa parantamista pienemmin investoinnein.

Kuinka hyvin ekosysteemi kykenee etenemään näiden tavoitteiden mukaisesti mielipiteiden ja tarpeiden poiketessa joskus enemmän ja joskus vähemmän, on ratkaisevaa uudenlaisen ict-arkkitehtuurin hyödyntämiseksi. On kyettävä katsomaan isoa kehittämisen kuvaa kansallisesta näkökulmasta ja päästävä tarvittaessa kompromisseihinkin, jotta toimialan ict-ratkaisuissa saadaan aikaan sukupolvenmuutos ja päästään hyödyntämään nykyaikaisia ratkaisuja asiakkaan parhaaksi. Parhaillaan UNA:n ja sen omistajien keskuudesta koottu asiantuntijoiden joukko tapaa mahdollisia toimittajia koskien UNA Kaaren toteutusta ja sen vaihtoehtoja. Ekosysteemin ja sen eri toimijoiden tahtotilaa ja yhteistyön toimivuutta tullaan toden teolla testaamaan UNA Kaaren kohdalla.

Tähän mennessä UNA:n ekosysteemi on osoittanut dynaamisuutensa, vahvuutensa ja toimivuutensa tuottaen merkittävää kehityspanosta yhteistyössä. On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka suurella mielenkiinnolla ja aktiivisuudella toimialan eri tahot ja ekosysteemin toimijat ovat tuoneet osaamistaan esille sekä ilmaisseet haluaan olla mukana yhteistyössä. Tätä yhteistyötä pidetään UNA yhteisössä suuressa arvossa. Ekosysteemin yhteistyön edistäminen ja dynaamisuuden ylläpitäminen ovat yhteisiä tavoitteitamme, joiden avulla haluamme turvata toimialan lukuisten osapuolien osaamisen kehittymisen sekä osaamisen hyödyntämisen tulevaisuuden ratkaisuissa asiakkaan parhaaksi.

Scroll to Top