Kotimaista yhteistyötä hyvinvointialueiden parhaaksi

Kaisa-Liisa Harjapää

 toimitusjohtaja, Esko Systems Oy

Miksi kaikilla toimijoilla on oltava omat sote-ICT-ratkaisut, eikö näitä asioita todella voi tehdä edes jossain määrin yhdessä? Löytyykö meiltä aidosti suomalaista ratkaisua tuleville hyvinvointialueille?

Siinäpä kysymykset, johon ei voi olla törmäämättä, kun erityisesti julkisuudessa puhutaan tulevien hyvinvointialueiden ICT-ratkaisuista.

Tulevien hyvinvointialueiden asiakas- ja potilastietojärjestelmiin (APTJ) liittyen on nyt ja lähitulevaisuudessa käsillä merkittävien päätösten aika. Tietojärjestelmien yhtenäistäminen on aivan keskiössä, kun tavoitellaan muun muassa parempaa tiedon liikkuvuutta, potilasturvallisuutta ja asiakkaiden tehokkaita hoitopolkuja. Tietojärjestelmien yhtenäistämisessä me sote-ICT-toimittajat olemme merkittävän työmaan äärellä eikä aikaakaan ole hukattavaksi.

Esko Systems ja Esko APTJ -kokonaisuus

Esko Systems Oy on vuoden 2020 alussa toimintansa aloittanut julkisomisteinen voittoa tavoittelematon inhouse-yhtiö, jonka tuotteita ja palveluita julkiset toimijat voivat hankkia ilman kilpailutusta liittymällä yhtiön osakkaaksi. UNAn ja Esko Systems:n välinen yhteistyö käynnistyi heti Eskon alkumetreiltä alkaen.

Esko Systems Oy liittyi syksyllä 2020 UNA Oy:n osakkaaksi, tavoitteena tiivistyvän ja syventyvän yhteistyön avulla palvella yhteisiä omistajia laaja-alaisesti sote-tietojärjestelmien kehittäjinä ja asiantuntijoina.

Esko-potilastietojärjestelmää käytetään tällä hetkellä erikoissairaanhoidossa Oulussa, Rovaniemellä, Kemissä ja Vaasassa. Kajaanissa on käytössä Antti-anestesiaosio ja Kokkolassa on käynnissä Antin käyttöönottoprojekti. Esko-potilastietojärjestelmä laajenee. Rakennamme parhaillaan Esko APTJ -kokonaisuutta, joka sisältää erikoissairaanhoidon lisäksi perusterveydenhuollon, potilashallinnon, suun terveydenhuollon ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän. Eskon suun- ja sosiaalihuollon ratkaisuja emme toteuta itse, niihin hankimme kilpailuttamalla kansalliset vaatimukset täyttävät tuoteratkaisut. Näistä valmisratkaisuista tulee osa omistajille tarjottavaa Esko APTJ -kokonaisuutta. Esko APTJ -versio 1.0 valmistuu vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen kehitystä jatketaan omistajia kuunnellen. Ensimmäiset kokonaisuuden käyttöönotot tehdään tulevalla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

UNA ja Esko yhteistyö

Tuotekehitystä ja käyttöönottoja kiihdytämme myös UNA-yhteistyöllä. APTJ-kokonaisuuden tuotekehityksessä yhdistämme Eskoon jo tehtyjä tuotannossa olevia UNA-ratkaisuja ja hyödynnämme UNA-vetoisesti tehtyä sosiaalihuollon tarvemäärittelyä sekä UNAn hankinta-ja kilpailutusosaamista.

Kelan Kanta-palveluihin liitettävien sähköisten lomakkeiden ja todistusten ratkaisu Esko-järjestelmässä on Lomake UNA. Käyttöönotot Pohjois-Pohjanmaalla ovat käynnissä, muut Esko-alueet seuraavat ja niiden käyttöönotoista sovitaan erikseen.

Sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluihin liittyen UNA Kaari -ohjelman puitteissa kahdeksan sairaanhoitopiiriä on tehnyt yhteistä valmistelua Sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja ICT-kehittämisen tarvemäärittely (SOSICT) -projektissa. Esko Systems on osallistunut tähän työhön yhdessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja POPsote-hankkeen kanssa. SOSICT-projektissa tehtyä määrittelydokumentaatiota täydennetään ja tullaan hyödyntämään käynnistyvässä Eskon sosiaalihuollon ratkaisun hankintakilpailutuksessa. Osana SOSICT-projektia UNA Oy julkaisi tietopyynnön, jolla kartoitettiin markkinatoimijoiden kyvykkyyttä ja valmiutta vastata sosiaalihuollon kehittämistarpeisiin. Vastauksia tietopyyntöön taisi tulla kelpo määrä. Olenkin vakuuttunut, että Suomesta löytyy sekä kyvykkyyttä että valmiutta omaava toimija, jonka kansalliset vaatimukset täyttävä järjestelmä päästään integroimaan Eskoon. Hankinnassa UNA voi toimia hankinta- ja kilpailutuskonsulttina.

Terveyden- ja sosiaalihuollon tietojen yhdistämisessä Esko tulee hyödyntämään Ydin UNA ja Tilannekuva UNA ratkaisuja. Kaikkea ei todellakaan tarvitse tehdä itse. Omistajat ovat panostaneet sekä integraatio- ja tiedonhallintaratkaisun että sote-asiakkaan tilannekuvan rakentamiseen, nyt on aika hyödyntää Eskossa tätä jo tehtyä työtä! Työ käynnistyy Esko-integraatioiden määrittelyllä ja aikanaan pääsemme käyttöönottovaiheeseen, jossa hyödynnämme juuri lanseerattua UNA-ratkaisuiden käyttöönottojen konseptia.  

Yhdessä olemme enemmän

Hyvinvointialueiden sote-ICT -järjestelmät ovat valtava kokonaisuus, johon liittyy ydinjärjestelmien lisäksi lukuisia eri järjestelmäintegraatioita ja kattavat alustaratkaisut. Tuotekehityksen ja integraatioiden lisäksi käyttöönotot ovat vaativa ponnistus, jossa eri toimijoiden saumaton yhteistyö on yksi edellytys käyttöönottojen onnistumiselle. Kaikkinensa kyse on valtavasta muutoksesta, joka koskettaa aloittavia hyvinvointialueita laajalti. Onnistuminen edellyttää saumatonta yhteistyötä hyvinvointialueiden organisaatioiden ja meidän toimittajien välillä. Puhaltamalla aidosti yhteen hiileen tavoitteet ovat saavutettavissa.

Hyvät sote-ICT -ratkaisut syntyvät yhteistyöllä. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse eivätkä kenenkään resurssit riitä tekemään kaikkea itse. Yhdistämällä kotimaiset voimat olemme varmasti enemmän kuin kukaan meistä yksin!

Scroll to Top