Lääkärintodistusten sähköinen välitys helpottaa arkea ja vähentää paperipostia

Palvelutoiminnan päällikkö Outi Lehtokari, Kanta-palvelut Kela

Kuinka vaikeaa se nyt voi olla?  Tätä saattaa ihmetellä kansalainen, joka toivoo lääkärintodistusten näkymistä Omakannassa. Tai terveydenhuollon ammattilainen, joka miettii, miksei todistusta voi jo toimittaa sähköisesti sitä hyödyntävälle vastaanottajalle.

Sähköisesti välitettyjen todistusten osuus on noussut tasaisesti, mutta paljon on vielä tehtävää. Vuonna 2019 uusia sähköisiä B-lausuntoja saapui Kelaan vain noin 106, kun vastaavasti paperisia B-lausuntoja käsiteltiin yli 550 000. Vuonna 2020 sähköistä B-lausuntoa välitettiin Kelaan jo noin 6 300. Suunta on siis oikea.

Jos saamme tänä vuonna sähköisten B-lausuntojen määrän kasvamaan samanlaisella vauhdilla, tulisi jo puolet B-lausunnoista Kelaan sähköisessä muodossa. Kuulostaa kovalta tavoitteelta, mutta käyttöönottojen päästyä hyvään vauhtiin tavoite on realistinen.

Terveydenhuollon toimija, tarvitsemme teitä

Palataanpa vielä kysymykseen, kuinka vaikeaa se voi olla.  Terveydenhuollon näkökulmasta käyttöönotot eivät ehkä ole vaikeita, mutta kylläkin työläitä. Pitää olla varmistettuna, että käytössä on Kanta-palvelujen kanssa yhteensopiva tietojärjestelmä ja että terveydenhuollon ammattilaiset osaavat toimia uusien toimintamallien mukaisesti. Paikalliset käyttöönotot ovat kuitenkin ainoa keino saada hyödyt käyttöön kansalaiselle, terveydenhuollolle sekä todistusten ja lausuntojen vastaanottajille.

Todistusten ja lausuntojen arkistointi Kantaan sekä niiden välitys Kelaan ja Traficomille on yksi sosiaali- ja terveysministeriön asettamista Kanta-palvelujen painopisteistä.  Me Kelassa tarjoamme uusiin käyttöönottoihin tukea käyttöönottojaksoille ilmoittautumisten perusteella. Lisätietoa Todistusten ja lausuntojen käyttöönotosta on saatavissa Kanta.fi-sivuilta: Todistusten ja lausuntojen käyttöönotto – Kanta.fi

Kehitys edellyttää monen toimijan yhteistyötä

Sähköisten lomakkeiden kehittämisen ja käyttöönottojen prosessi edellyttää myös paljon kansallista työtä. Paperilomakkeen muuttaminen sähköiseksi ja tallentaminen Kantaan edellyttää, että sillä on kansalliset yhtenäiset rakenteet. THL:n kansallisessa koodistopalvelussa on tällä hetkellä julkaistu kansalliset rakenteet 35 eri todistukselle.  Näistä 6 voidaan välittää sähköisesti Kelaan. Traficomin palvelussa kansalainen pystyy antamaan luvan ajokykylausunnon hakemiseen Kannasta.  

Tällä hetkellä eri lomakkeista vastaa seitsemän eri tahoa: Kelan etuuspalvelut, Suomen lääkäriliitto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, Traficom, Tapaturvavakuutuskeskus sekä Digi- ja väestötietovirasto. Kun lomakkeen ominaisuuksissa huomataan kehitettävää, lähtee prosessi liikkeelle rakenteiden parantamisesta omistajaorganisaation kanssa.

Sähköinen lomake ei välttämättä toimi käytännön työn tukena, jos paperilomake on sellaisenaan muutettu sähköiseksi. Lomake pitää suunnitella uudelleen ja tietosisältöjä pilkkoa.

Parempaa palvelua kansalaiselle

Omakanta on muodostunut monelle kansalaiselle perusoikeudeksi, jossa heidän palautteensa mukaan pitäisi saada näkyviin kaikki terveydenhuollossa kirjatut tiedot, mukaan lukien heille kirjatut lausunnot. Olemmekin heidän palautteisiinsa voineet vastata, että tilanne tulee lähivuosina merkittävistä parantumaan terveydenhuollon käyttöönottojen myötä.

Omakannasta kansalainen myös näkee, onko lausunto välitetty sähköisesti eteenpäin sen vastaanottajalle. Näin kansalaisen ei tarvitse pohtia, mitä lausuntoon on kirjoitettu ja pitäisikö hänen itse olla aktiivinen lausunnon eteenpäin toimittamisessa. 

Kun etävastaanotot lisääntyvät terveydenhuollossa, on etu, jos sairaslomatodistukset voi toimittaa sähköisesti Omakantaan vastaanoton aikana. Sähköiset lomakkeet vähentävät manuaalisia prosesseja myös terveydenhuollossa, kun tietoja ei tarvitse lähettää käsin allekirjoitettuna ja leimattuna kirjepostissa.  Tulevaisuudessa tavoitellaan sitä, että kansalainen voisi myös itse välittää omia todistuksiaan sähköisesti eteenpäin Omakannasta.

Scroll to Top