Group of people looking at documents

Laatunäkökulmia

Tapio Jakobsson, laatupäällikkö UNA Oy

Olen hiljattain aloittanut UNA Oy:ssä laatupäällikkönä. Tehtäväkenttäni on laaja ja hyvin mielenkiintoinen. UNA Oy tuottaa erilaisia palveluratkaisuja lähes kaikille Suomen sairaanhoitopiireille ja muille omistaja-asiakkailleen. UNA Oy:n tuottamat palvelut ovat omistaja-asiakkaille tärkeitä ja niiden kautta tullaan käsittelemään suomalaisten enemmistön asiakas -ja potilastietoja. Myös UNA:n tarjoamien palveluratkaisujen ammattikäyttäjämäärä tulee olemaan erittäin suuri. On erittäin merkityksellistä, että UNA Oy:n tuottamat palvelut ovat korkealaatuisia. Myös itselleni on helppo perustella, että laadunhallintatyö on siksi hyvin tärkeää UNA:ssa.

Laatu on tarkoittaa kaikkia niitä tuotteen tai palvelun ominaisuuksia, joilla on merkitystä asiakkaan tarpeen tyydyttämisessä. UNA Oy:n näkökulmasta laatu on siis kaiken toiminnan keskiössä. UNA Oy:n olemassaolon tarkoitus on tuottaa palveluja, jotka täyttävät UNA Oy:n omistaja-asiakkaiden tarpeet.

UNA:ssa hyvin moni asia linkittyy jollakin tavalla laatuun, siksi kaikki UNA:n työntekijät ja lukuiset sidosryhmien edustajat, jotka ovat työllään edesauttamassa UNA:n tuottamia palveluita, työskentelevät jollakin tavalla laadun parissa. UNA:ssa laatutyötä tehdään laajassa yhteistyöverkostossa.

Yhtenä laatutyön osa-alueena UNA Oy on rakentamassa laadunhallinta- ja johtamisjärjestelmää, jonka avulla UNA Oy voi pitää toimintansa laadun hallinnassa. Laadunhallintajärjestelmän avulla UNA Oy:n toimintaa suunnataan ja ohjataan systemaattisesti laatuun.

Osassa UNA:n ohjelmia työskennellään sellaisten tietojärjestelmien parissa, jotka täyttävät tietyiltä osiltaan lääkinnällisten laitteiden kriteerit. Erityisesti silloin laadunhallinnassa tulee ottaa huomioon alan erityisvaatimukset ja lainsäädäntö. Alan lainsäädäntö on Euroopassa kiristymässä. UNA Oy:n, sen omistajien ja muiden sidosryhmien pitää varautua tähän uuteen asetusaikaiseen lainsäädäntöön eri toiminnoissaan.

Laadukasta syyskautta!

Scroll to Top