Muutosta tehdään nyt

Juha Rannanheimo, kehitysjohtaja UNA Oy

Elämme kiihtyvässä ja jatkuvassa muutoksessa, sitä ei voida välttää.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelutarpeet muuttuvat. Suomea lähestyy ’silver tsunami’, väestö ikääntyy. Emme tiedä, mihin palvelurakenteellisiin muutoksiin viiden tai kymmenen vuoden aikana päädytään. Henkilöresurssit ovat tiukilla, mutta toisaalta asiakkaat ja omaiset haluavat olla entistä enemmän osana omaa tai läheisensä palveluprosessia. Digitalisaatio on jo tullut.

Samalla eri uhkakuvat edellyttävät jatkuvaa lakien, määräysten, suositusten ja tietoturvan päivittämistä. Tämän kaiken muutoksen tukemiseen tarvitaan uudenlaisia järjestelmäratkaisuja, joiden pitää olla jatkuvaan muutokseen mukautuvia.

Enää ei voida hankkia valmiita tietojärjestelmiä, koska sellaisia ei ole. Uusia ratkaisuja hankittaessa määritellään välttämättömät vaatimukset ja sopimusehdot, mutta entistä vähemmän on loppuun asti etukäteen speksattuja vaatimusmäärittelyjä. On pakko jättää mahdollisuuksia käyttöönottojen aikaiselle joustavalle, ketterälle kehitykselle ja konfiguroinnille. Ikinä ei ole valmista, vaan on vain jatkuvaa kehitystä.

Muutosta on myös se, että tietojärjestelmien käyttö laajenee jatkuvasti. Samalla laajat tietojärjestelmät ovat haaste. Isoissa kokonaisjärjestelmissä eri toiminnoilla on keskinäisiä riippuvuuksia, niiden kehitys on haastavaa ja hidasta. Eli kehitystapojenkin pitäisi muuttua.

Mistä sitten sitä muutosjoustavuutta, voisimmeko tehdä asioita toisin kuin nyt?

Järjestelmiä tulee voida ketterästi konfiguroida, tarvitaan avoimuutta. Lisäksi ratkaisumallina nähdään, että pitää saada kohdennettua kehitys ja päivitykset vain tiettyyn järjestelmän osaan kerrallaan. Muutoksen ja päivityksen tarve voi tulla toiminnasta tai teknologian kehittymisestä. Tässä yhteydessä puhumme modulaarisuudesta. Tavoitteena on, että sidokset tai riippuvuudet eri järjestelmäosioiden välillä eivät ole tiukkoja. Myös kokeiluja voidaan kohdentaa tai rajata. Näin myös niiden kustannuksia mahdollista hallita paremmin.

Enää ei voida hankkia valmiita tietojärjestelmiä, koska sellaisia ei ole.

Juha Rannanheimo

Markkinoille tulee jatkuvasti uutta teknologiaa ja ratkaisumalleja. Kun kokonaisuutta on palasteltu, on mahdollisuus tuoda sitä käyttöön hallittavasti jatkuvana prosessina. Toki sosiaali- ja varsinkin terveydenhuollossa järjestelmät ovat toimintakriittisiä, jolloin kokonaisuuden hallinta korostuu.

UNA Kaari -hankintaa valmisteltaessa olemme käyneet tämän vuoden aikana oikein hyviä vuoropuheluita järjestelmätoimittajien kanssa aiheesta. Tarvitsemme muutokseen kaikkia osapuolia. Vaikka asioita katsotaankin hieman eri näkökulmista, ratkaisumalleja on olemassa. Uudet kehitysmallit ja hinnoittelumallit, enemmän kumppanuutta. On tärkeää, että valittavat kumppanit onnistuvat ja toimittajat kykenevät toimimaan kannattavasti. Laajemmassa mittakaavassa tässä on toki vielä neuvottelemista järjestelmätoimittajien kanssa, mutta uskon, että löydämme tähän kaikkia osapuolia palvelevia toimintamalleja. UNA Ydin -ratkaisuissa ollaan jo soveltamassa ketterää, vaiheittaista kehitystä.

Mutta mistä rohkeutta epävarmuuksien keskellä? Onko niin, että vain sopeutuvimmat pärjää? Yhteistyössä ideoita ja myös riskejä voi jakaa tilaajaorganisaatioiden kesken. Lisäksi tulevissa UNA Kaari -hankinnoissa haastamme hankintaprosessissa toimittajat mukaan muutokseen.

Muutoksien suuruus voi tuntua ylimitoitetulta. Mutta kuka tietää, olemme kovassa muutoksessa globaalisti. Perspektiiviä saa vaikka tästä videosta.

Futuristi Perttu Pölönen on mukana UNA Kaari -päivässä 27.8.2019, hän tulee puhumaan muutoksesta, asiakaslähtöisyydestä ja asiakasläheisyydestä.

Scroll to Top