UNA ja yhdessä kehitetyt tuotteet helpottavat hyvinvointialueiden toimeenpanoa

Hyvinvointialue-uudistus etenee ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtymiseen uusille leveämmille hartioille on aikaa enää alle neljä kuukautta.

Useat hyvinvointialueet muodostuvat sirpalemaakunta-tyyppisistä lähtökohdista, jossa nykyisten järjestämisvastuullisten sote-organisaatioiden määrä on suuri verrattuna tulevaan integroituun rakenteeseen. Tämä tarkoittaa useille alueille merkittävää toimialariippuvaisten ja -riippumattomien järjestelmien integrointi- ja harmonisointityötä, joka tulee jatkumaan vielä useiden vuosien ajan.

Useiden hyvinvointialueiden toimialariippuvaisten tietojärjestelmien yhtenäistämissuunnitelman eli niin sanotun asiakas- ja potilastietojärjestelmästrategian linjaukset saattavat vielä hakea lopullista muotoaan ja eri etenemisvaihtoehtoja puntaroidaan. Tässä tarvittavat etenemispolut ja arkkitehtuurin visio syntyvät alueiden yhteistyössä ja tarvittaessa UNA Oy:n tukemana.

UNA Oy:n kautta tehdyn Ydin UNA ja Tilannekuva UNA -työkalun kehittämistyön tulokset alkavat näkyä, ja useat hyvinvointialueet ovat käyttöönottamassa edellä mainittuja tuotteita juuri nyt, kun niiden tarve hyvinvointiuudistuksen toimeenpanon käynnistyessä on suurimmillaan.

Matkalla kohti tavoitetta olisi kuitenkin tarjottava sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille toimivat työvälineet ja kokonaisnäkymä asiakkaan ja potilaan tilanteeseen, jotta aidosta palveluintegraatiosta voitaisiin puhua myös tietojen yhdistämisen tasolla.

Useat sairaanhoitopiirit ovat jo vuosien ajan tehneet yhteistyötä ensin hankemuodossa ja sittemmin in house-yhtiömuodossa tietointegraation edistämiseksi ja yhteisten teknisten ratkaisujen hakemiseksi. UNA Oy:n kautta tehdyn Ydin UNA ja Tilannekuva UNA -työkalun kehittämistyön tulokset alkavat näkyä, ja useat hyvinvointialueet ovat käyttöönottamassa edellä mainittuja tuotteita juuri nyt, kun niiden tarve hyvinvointiuudistuksen toimeenpanon käynnistyessä on suurimmillaan.

Ilkka Luoma

Hyvinvointialuejohtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Scroll to Top