Photo of hands of surgeons forming a circle

Yhteistyö on voimaa

Yrjö Koivusalo, tietohallintojohtaja VSSHP

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja, pitkän linjan sote-ict -kehittäjä ja laajan yhteistyön puolestapuhuja Yrjö Koivusalo jää ansaituille eläkepäivilleen 11.9.2019. Tässä UNA-blogissaan Yrjö antaa meille muille evästykset jatkoon.

Kiitokset yhteisistä vuosista ja antoisia eläkepäiviä, Yrjö!

Kantavana ajatuksena koko urallani on ollut yhteistyö. Suurikin sairaanhoitopiiri on pieni toimija silloin kun puhutaan tietojärjestelmien kehittämisestä. Vaatimukset kasvavat, toiminnallisuuksia tarvitaan lisää, integraatiot lisääntyvät ja monimutkaistuvat. Meillä ei ole pitkään aikaan ollut varaa tehdä kaikkea yksin.

Yhteistyöllä on sairaanhoitopiirien kesken pitkät perinteet. Aikanaan sairaalaliitto oli merkittävässä roolissa ja yhteisiä projekteja nähtiin mm. Sampo- ja Musti-järjestelmien rakentamisessa. Myöhemmin 90-luvulla yliopistosairaanhoitopiirien yhteishankkeet synnyttivät mm. Uranus potilasjärjestelmän, Prima palkkajärjestelmän ja Marela apteekkijärjestelmän.

Yhteistyö-yhdyssanassa jälkimmäisenä osana on sana työ. Se on siis työtä eikä leikkiä. Yhteistyö sanana synnyttää luonnollisesti positiivisia mielleyhtymiä, mutta toisena puolena on sitten käytännössä paljon harmejakin. Kun teet yhteistyötä, joudut myös luopumaan jostakin. Yhteinen tekeminen vaatii enemmän aikaa kuin yksin tekeminen. Kaikesta pitää sopia yhdessä, ei voi tehdä yksin päätöksiä pelkästään omien tarpeiden pohjalta. Joudutaan tekemään kompromisseja ja ehkä luopumaan jostakin omasta.

UNA tarkoittaa yhdessä tekemistä. Meillä on yhteinen maali – pyritään sinne yhdessä!

Yrjö Koivusalo, tietohallintojohtaja VSSHP

Positiivisena puolena ovat sitten vastaavasti rikastuvat sosiaaliset suhteet, erilaisten näkemysten tuoma monipuolisuus kehittämisessä ja ennen kaikkea yhteistyöllä saavutettavat kustannussäästöt. Kerran tehdyn monistaminen kun tällä alalla on ihan perusjuttu.

Kun AKUSTI-foorumi perustettiin Kuntaliiton ystävällisesti kätilöimänä, siirryttiin sote-kentän ict-yhteistyössä ihan uudelle tasolle. Vaikka sairaanhoitopiirit olivat keskenään touhunneet vuosikaudet, ei kaupunkien kanssa juuri yhteistä tekemistä ollut. AKUSTI:n myötä saimme vihdoin yhteisen viitekehyksen, jonka kautta voitiin kaikki kentän toimijat saada samaan organisoituun pelikenttään. AKUSTI-foorumin kautta on saatettu alkuun useita merkittäviä projekteja ja voitu vaikuttaa kansalliseen tekemiseen ihan uudella tavalla. Ilman AKUSTI-foorumia meillä tuskin olisi myöskään UNA-hanketta ja UNA Oy:tä.

UNA Oy:n kautta tehtävä yhteistyö vie meidät nyt aivan uudelle yhteistyön tasolle ja suurten haasteiden äärelle. Ensimmäiset askeleet on otettu ja harjoitustyöt tehty Lomake- ja Ydin -projektien parissa. Kaari-hankkeesta tulee todellinen yhteistyön koetinkivi ja toivon sydämestäni että hanke tuottaa meille reitin uuteen järjestelmämaailmaan.

UNA tarkoittaa yhdessä tekemistä. Meillä on yhteinen maali – pyritään sinne yhdessä!

Scroll to Top