Workshop table

Yhteistyöstä voimaa vai tehdäänkö ihan ite!

Vieraskynästä! hankepäällikkö Sami Haapamäki

Olavi Rytkäsen viisaus: ”Ne tekköö jotka ossoo, jotka ee ossoo ne arvostelloo

Omia ajatelmia

Yhteistyö ja yhteistyötaito on työelämässä haluttu osaaminen, jota korostetaan työelämässä.  Itse pitkään toimineena eri sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijatehtävissä, olen saanut ”tutustua” monenlaiseen ja tasoiseen yhteistyöhön. Tarinoita löytyisi, vaikka kuinka, miten hommaan saadaan vietyä sekunnissa ihan vikasuuntaan, mutta positiivisen kokemukseen täytyy tehdä ”hartiavoimin” töitä. Yhteistyö minulla on tarkoittanut ja tarkoittaa, että pelataan yhteisesti sovituilla säännöillä, tähdäten samaan päämäärään ja luotetaan kumppaneihin ja yhteiseen tekemiseen. Potilastyössä olen joutunut perustelemaan asioita, miksi kannattaa valita joku tietty polku, että yhteinen tavoite saavutetaan. Joskus pitää myös uskaltaa todeta ja nostaa kädet pystyyn, että hommasta ei tule mitään!

Miten meillä Pohjois-Savossa

Vaikka Pohjois-Savolaisia projekteja monesti kutsutaan, että ”TEKEMISTÄ VAILLE VALMIS”, niin jotain ollaan saatu UNAn kautta myös edistettyä. Tästä hyvänä osoituksena on UNA-Lomakkeen, UNA Ytimen ja Tilannekuvan käyttöönotto ensimmäisenä alueena. Miksi näin on tapahtunut? Väitän, että miksi olemme onnistuneet, niin osa syynä ovat (ei tärkeysjärjestyksessä):

  • Yhteistyössä ollaan onnistuttu kaikilla tasoilla
  • Alueen organisaatioiden sitoutuminen ja yhteinen tahtotila muodostettu
  • Organisaatioiden johdon tuki
  • Alueellinen organisoituminen
  • Huippu osaajat ja ihmiset
  • Käyttäjien osallistaminen
  • Avoimuus

Muutama sana, miten meillä on organisoiduttu.  Meidän UNA-hankkeen ohjausryhmänä toimii Pohjois-Savon tietohallinnon alueellinen neuvottelukunta. Alueellisen neuvottelukunnan tehtävä on kehittää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin terveydenhuollon tietohallintoja tukemaan potilaan hoitoa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Tehtävänä on myös tukea PSSHP:n terveydenhuoltolaissa määriteltyä velvollisuutta huolehtia piirinsä alueen potilastietojärjestelmien yhteensovittamisesta ja alueellisen tietohallinnon kehittämisessä. Neuvottelukunnan jäsenistö koostuu sosiaali- ja terveystoimen johtajista ja asiantuntijoista. Neuvottelukunnan työrukkasena asioita on valmistelemassa työvaliokunta.  Muuten eri projekteilla on normaalit projektin ohjausmekanismit ja rakenteet.  

Avoimuus on tärkeää ja tämän takia Pohjois-Savon UNA-hanke järjestää kerran kuukaudessa INFO-tilaisuuden, missä käsitellään ajankohtaisia asioita. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet ja osallistujamäärät ovat vaihdelleet 30 -80 henkilöön. Paikalla on ollut myös kunnan johtoa. Sairaanhoitopiirin sivustolla www.psshp.fi on esittely UNA-hankkeesta ja sieltä löytyy myös avoin palautelaatikko.  Kerran vuodessa olemme järjestäneen UNA-seminaarin ja sellainen tullaan myös tänä vuonna, loppuvuodesta pitämään. Pyrimme olemaan avoimia ja helposti lähestyttäviä! 

Sanonta ”joukossa tyhmyys tiivistyy”, ei minusta pidä paikkaansa ainakaan näissä sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmähankkeissa (SAA OLLA MYÖS ERIMIELTÄ!), vaan yhteistyössä on voimaa. Siksi toivonkin, että UNA yhteistyön kautta löytyisi lisää luotettavia ja asiantuntevia kumppaneita, joilla on yhteinen päämäärä uudistamaan MEIDÄN kanssa tulevaisuuden SOTE-tietojärjestelmiä. Savolaisia on turha pelätä, sillä Olavi Rytkösen sanoin:

Huominen on monesti viikon kiireisin päevä ja menestys on ku pieru, muu ku oma ee hyvälle haese!

Hyvää kesää!

T:Sami

Kiinnostuneille UNA-ohjelmista tehtyjä linkkejä:

UNA Ydin

Esittelyvideo

Tilannekuva-pilotti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä -video 3 min

Webinaarin tallenne

Tilannekuva-pilotti –webinaarin (7.5.2021) tallenne: Katso tästä koko webinaarin tallenne 45 min

Tai katso osa webinaarista:

1. UNA-hanke ja UNA Ydin toiminnalliset pilotit  5 min
2. Pohjois-Savon UNA-hanke ja Tilannekuva UNA-toiminnallinen pilotti  9 min
3. Mitä pilottiin osallistuminen käytännössä tarkoittaa?  8 min
4. Tilannekuva UNA avaaminen ja demo  9 min
5. Mihin pilotoidessa kannattaa kiinnittää huomiota ja miten ilmoitan havainnoista?  6 min
6. UNA-suostumusten kysyminen  4 min
7. Verkkokurssit Tilannekuva UNAn käyttöön ja UNA-suostumusten keräämiseen  5 min

Lomake UNA

Lomake UNA:n käyttöönotto Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä -esittelyvideo:

Katso tästä video (3 min)

Scroll to Top