Digitaalinen siirtymä vaatii johtamista

Sote-uudistuksessa on otettu iso harppaus hyvinvointialueiden myötä. UNA on ollut tukemassa tätä harppausta tekemällä energisesti monenkeskistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Pitkäjänteisen työn satoa nostettiin syyskuussa UNA Sadonkorjuu -päivässä Kuntatalolla. Kumppaniverkon kanssa katsottiin myös eteenpäin, kohti digitalisaation seuraavia haasteita.

UNA Sadonkorjuu -päivän avasi valtiovarainministeriön budjettineuvos Riitta Aejmelaeus, joka lääkäritaustastaan katsoo uuden hallituksen sote-tavoitteita käytännönläheisesti. Ohessa muutama nosto erinomaisesta key note -puheenvuorosta.

Digitalisaatio tehostaa palveluita

Digitalisaatio on keskeinen teema hallituksen asialistalla. Digitalisaatiolla on potentiaalia vaikuttaa paitsi tuloksiin myös palveluiden tehostumiseen. Aejmelaeus korosti vaikuttavuuden käsitettä terveyspalvelujen tuotannossa. Yksilötasolla vaikuttavuus tarkoittaa myönteisiä muutoksia asiakkaan terveydessä, toimintakyvyssä tai kokonaishyvinvoinnissa. Yhteiskunnallisella tasolla vaikuttavuus ilmenee palvelujärjestelmän parannuksista kumpuavina hyötyinä, kuten saatavuuden parantumisena.

Yhteiskunnallisella tasolla vaikuttavuus ilmenee saatavuuden parantumisena.

Digitaalisessa siirtymässä sekä haasteita että mahdollisuuksia

Vaikka digitalisaatio lupaa muutoksen tuulia, sen saumattomassa integroinnissa vanhoihin toimintamalleihin on myös haasteita. Uusien ja perinteisten menetelmien rinnakkaiselo aiheuttaa tehottomuutta, mikä vaikuttaa haluttuun tuottavuuteen. Digitalisaatio on keskeinen osa tuottavuushaasteiden ratkaisua ja systemaattisen seurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin on oltava olennainen osa digikehitysstrategioita.

Lisäksi Aejmelaeus korosti yhteistyötä terveysinformaation infrastruktuurin rakentamisessa sekä alueellisella että kansallisella tasolla. Olipa yhteistyö tietojen jakamista, vertaiskehittämistä tai yhteisiä hankintoja, se varmistaa sujuvamman tiedonkulun ja järjestelmien yhteentoimivuuden. Laajempi ja syvempi yhteistyö ICT-infrastruktuurin kehittämisessä nähdään suotuisammin myös ministeriön rahoitusharkinnoissa.

Strateginen siirtymä ketterämpään ICT-kehittämiseen ja hankintoihin palveluna heijastaa laajempaa suuntausta kohti joustavuutta ja sopeutumiskykyä.

Johtamisessa sitouduttava muutoksen tukemiseen

Yhteenvetona esitetty puheenvuoro UNA Sadonkorjuussa hahmotteli juuri niitä teemoja, joihin UNA Oy:n toiminnassa pureudutaan omistajien ohjaamana.

Palveluorganisaation johtamisessa täytyy sitoutua vaikuttavuuteen ja toiminnan muutoksen tukemiseen. Silloin digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet realisoituvat hyötyinä. Kansallisen tason hyötyihin päästään käsiksi yhteistyössä kehittämällä palvelujärjestelmästä integroitu kokonaisuus, jossa tiedon liikkuvuus mahdollistaa kustannustehokkuuden ja palvelujen saatavuuden.

Digitaalisen siirtymän tukeminen ja laaja yhteistyö ovat juuri niitä asioita, joita omistajat ovat UNAlta odottaneet. Omistajien ohjaamana UNA-ratkaisut ja kansallinen yhteistyö asemoivat UNAn riippumattomana ja vaikuttavana toimijana edistämään digitalisaation tavoitteita sote-uudistuksessa.

Katja Rantala

Toimitusjohtaja

Scroll to Top