Kokemuksia Lomake UNAn käyttöönotoista henkilöstön näkökulmasta

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä järjestettiin 9.11.2021 kolmas UNA-seminaari, joka kokosi yhteen sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön, käyttäjäyksiköt sekä päättäjät kuulemaan UNA-hankkeen ajankohtaisista asioista sekä tulevaisuuden muutoksista niin alueella kuin valtakunnallisestikin.

Projektityöntekijä Tiina Rantamo esitteli seminaarissa UNA Lomakkeen tilannekatsauksen painopisteenä käyttäjien käyttökokemukset. Rantamon puheenvuorossa korostui myös yhteistyön merkitys Lomake-käyttäjien kanssa ja kehitystyötä tehdään aktiivisesti käyttäjien kokemuksien ja palautteiden perusteella.

UNA-lomakkeiden käyttökokemuksista kuultiin puheenvuorot niin erikoissairaanhoidon, kuin perusterveydenhuollon edustajilta. Osastonsihteeri Merja Oravainen KYSistä näkee sähköisissä todistuksissa paljon hyviä puolia, mutta muistuttaa, että käyttöön henkilöstölle tarvitaan uuden oppimisen äärellä rohkaisua ja opastusta.

– Erilaisia käyttäjiä on paljon, jonka vuoksi koulutuksien suorittaminen on tärkeää. Olisi hyvä saada Sihteeripalveluiden yhteistä kouluttamista ainakin kerran vuodessa, jossa olisi informaatiota Kelan suunnalta sekä tiedotusta erilaisista muutoksista. Tällöin myös tiedon sirpaleisuus vähentyisi, Oravainen muistuttaa.

UNA Lomakkeen hyvinä puolina Oravainen näkee turvallisuuden lisääntymisen asiakirjojen käsittelyssä.

– Todistuksien sähköinen välittäminen lisää käyttökokemuksien mukaan turvallisuutta kaikkien osapuolten kannalta, kun väliportaat ja paperisten todistuksien välittäminen eteenpäin jäävät prosessista pois.

Käyttökokemuksien mukaan myös selkokielisen ohjeistuksen, tiedotuksen ja materiaalin saatavuus nähdään keskeisessä roolissa kaikkien UNA-ohjelmien kohdalla potilaille, mutta myös henkilöstölle. Lomake-webinaarien järjestäminen myös jatkossa nähdään tarpeellisena, esimerkiksi uudet työntekijät ja opiskelijat huomioon ottaen.

Pielaveden terveyskeskuksen terveyskeskuslääkäri Mikko Arokoski näkee UNA-lomakkeiden ja todistuksien olevan pienillä teknisillä muutoksilla toteutettuna hyvä työkalu käytännön työn tueksi.

– Rakenteelliseen kirjaamiseen liittyvät seikat esimerkiksi B-todistuksen osalta näen kehitettävänä asiana, mutta muuten olen kokenut UNAsta hyötyä työssäni ja erityisen toimivia ovat perus lyhyet todistukset. Erityisesti A-todistus on varsin helppo täyttää ja sähköisen välittämisen prosessi Kelaan on näppärä, Arokoski täsmentää.

UNA-seminaarin kaikki esitykset voit kokonaisuudessaan katsoa oheisesta linkistä:

Scroll to Top