Tekoälyn hyödyntämiselle hyvinvointialueiden yhteinen verkosto

UNA-yhteistyössä käynnistyy verkosto tekoälyn kehittämisen ja kokemusten jakoon. Verkoston tavoitteena on tekoälyn pilottikokemusten jakaminen sekä sääntelyyn liittyvän ymmärryksen lisääminen hyvinvointialueiden kesken.

Tekoälyä koskevasta asetuksesta päätettiin viime viikolla EU:n parlamentissa. AI Act pyrkii EU:n laajuisella sääntelyllä varmistamaan, että tekoälyjärjestelmät ovat turvallisia ja noudattavat Euroopan Unionin voimassa olevia perusoikeuksia ja lakeja. Asetus sisältää tekoälyn kehittämiselle erilaisia velvoitteita tekoälysovelluksen riskitasosta riippuen. Toisaalta EU pyrkii mahdollistamaan uusien innovaatioiden syntymistä. 

Tekoälyn kehitys etenee vauhdilla: tekoälyn soveltamisen osa-alueita ja käyttötapauksia on myös sote-sektorilla todella paljon. Hyvinvointialueillakin on kokeiluja menossa. Jotta pääsemme eteenpäin ja tunnistamme mahdollisuuksia, meidän kannattaa ponnistella tekoälyratkaisujen kehittämisessä yhteisvoimin. 

UNA-yhteistyön verkostossa keskitytään ensisijaisesti sote-ammattilaisen työtä tukevaan sekä asiakas- ja potilastietojen käsittelyä koskevaan tekoälykehittämiseen. Pohditaan yhdessä niin mahdollisuuksia kuin haasteitakin. Asiasta voidaan keskustella lisää vaikkapa ATK-päivillä Tampereella 27.–29.5. Nähdään siellä!

Juha Rannanheimo

Kehitysjohtaja UNA Oy

Scroll to Top