Tilannekuva UNA laajasti käyttöön Kanta-Hämeessä – myös sosiaalihuolto mukaan

Tilannekuva UNA -ratkaisun tähän asti laajin käyttöönotto on meneillään Kanta-Hämeen hyvinvointialueella.

Tilannekuva tulee käyttöön 6 500 sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sote-ammattilaiselle. Syyskuun lopussa hyväksyntätestaukset ovat meneillään ja tuotantovalmius on lähes valmis.

Alueella ollaan ottamassa käyttöön kansalaisen mobiiliasiointia, johon rakennetaan myös sote-suostumuksen tallentaminen. Suostumuksien hallinta on tärkeä osa kokonaisuutta. Suostumukset saadaan kerättyä asiakkailta ennen tapaamista, ja asiakkaan varaama aika voidaan käyttää kokonaisuudessaan asiakastyöhön.

Tilannekuvan hyötyjä alueella ovat:  

  • Yhdellä näkymällä näkyy laajasti tietoa asiakkaasta/potilaasta. 
  • Uudesta tai siirtyvästä asiakkaasta voi nopealla silmäyksellä katsoa tärkeimmät tiedot näppärästi yhdestä näkymästä tai ainakin helpomman tien kautta. Kun tietoja ei tarvitse etsiä, ammattilaisen aikaa säästyy ja tehokkuus paranee. 
  • Tilannekuvasta näkee sellaista tietoa mitä ei olisi välttämättä osannut hakea tai kaivata.  
  • Monialaisessa yhteistyössä tiedot ovat suostumukseen perustuen ammattilaisten käytettävissä.  

Tilannekuvasta näkee sellaista tietoa mitä ei olisi välttämättä osannut hakea tai kaivata.  

Tilannekuvan visuaalisuus saa kiitosta

Pohjois-Pohjamaan hyvinvointialueella on aloitettu sote-suostumuksien kerääminen kotihoidossa ja asumispalveluissa. Suostumusten tallennus on jo mahdollista tuotannossa teknisesti. Seuraavaksi Tilannekuva UNAn käyttö alkaa psykiatrisella osastolla. Tämän jälkeen käyttö laajennetaan yhteispäivystykseen ja geriatriaan. 

UNA Oy:n asiantuntijalääkäri ja psykiatriaan erikoistuva, LL (Pohde, Oys, Psykiatria) Matti Viljakainen pitää Tilannekuvan lähestymistapaa potilaistiedon visualisointiin erinomaisena: 


”Kanta-tietojen selaaminen on tehty helpoksi, minkä lisäksi sovelluksesta saa tiedon muun muassa sosiaalipuolen palveluista sekä kotihoidon käynneistä. Potilaan kokonaiskuvan hahmottaminen on Tilannekuvasta huomattavasti helpompaa aiemmin käyttämiini potilastietojärjestelmiin verrattuna.” 


Kiitosta Viljakainen antaa myös intuitiivisesta hakutoiminnallisuudesta: 

”Haun tekeminen on helppoa, ja tulokset esitetään selkeästi. Lisäksi haku kattaa lähes kaiken tietosisällön Tilannekuvassa, kuten esimerkiksi laboratorio- ja kuvantamistulokset, lääkityksen ja rokotukset. Toistaiseksi teknisten rajoitusten vuoksi ainoastaan pdf-tiedostojen sisältö jää hakutuloksien ulkopuolelle.”  

Scroll to Top