Closeup of a person using tablet

UNA, Digia och Atostek har undertecknat ett avtal om en ny lösning för informationsflödet inom social- och hälsosektorn

Lösningen för informationsflödet är ett historiskt projekt som utgör grunden för utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna.

UNA Oy och sammanslutningen Digia och Atostek har tecknat avtal om en lösning för integrations- och informationshantering. Det fyraåriga ramavtalet omfattar leverans, underhåll och vidareutveckling av lösningen. Dessutom har UNA Oy möjlighet att förlänga ramavtalsarrangemanget med fyra år. Konsortiets underleverantör Nortal kompletterar sammanslutningen Digia och Atostek med sin gedigna erfarenhet inom vårdsektorn.

Syftet med UNA:s utvecklingsarbete är en omfattande systemreform inom social- och hälsosektorn. Ett av de största hindren för moderniseringen av social-och hälsovårdstjänsterna har varit bristen på informationsutbyte mellan de olika aktörerna. Den nya lösningen för integrations- och informationshanteringen utgör ett viktigt steg, eftersom den möjliggör användningen av kontodata över hela landet.

Med systemreformen eftersträvar man samtidigt en operativ reform, från en modell som fokuserar på behandling av sjukdomar till ett mer proaktivt förhållningssätt med betoning på förebyggande av sjukdomar och människors holistiska välmående. Delad informationsanvändning ökar också tjänsteproduktionen.

För den enskilda människan möjliggör reformen en förbättrad vård och service, då vårdpersonalen har en heltäckande överblick över kunddata.

Information från en gemensam UNA Ydin (kärnan) för alla att använda

Det centrala elementen i UNA-arkitekturen är modularitet samt transparens i datamodellen och gränssnitten. Enskilda informationssystem för social- och hälsovård kan enkelt förvärvas senare och anslutas till det ekosystem som bildats och därmed ersätta befintliga system steg för steg.

Arkitekturens centrum är UNA-Ydin (kärnan), där andra system är integrerade, och där informationen från social- och hälsovårdssektorn är tillgänglig för olika aktörer. UNA Ydin och det integrerade system som byggs med det som grund är oberoende av förvaltningsstrukturerna.

Den överenskomna lösningen för integrations- och informationshanteringen är en viktig del av UNA Ydin -kärnans implementering, ”kärnans kärna”. Digias ja Atosteks lösning består av en kombination av eRA-standardprogramvara, öppna källkodskomponenter, openEHR samt offentliga moln.

”Una:s kundägare och samarbetspartnerna är mycket nöjda med det samarbete som ska inledas, det förväntade värdet har vuxit exponentiellt efter tilldelningsbeslutet. Med UNA:s kärnlösning når utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster en ny nivå vilket innebär att yrkesutövarna lättare kan betjäna kunderna på ett mer övergripande sätt”, säger verkställande direktören för UNA Oy Katja Rantala.

”UNA-projektet är ett bra exempel på hur samhället som helhet drivs framåt av digitaliseringen. Jag är speciellt glad över att Digia och Atostek valdes som leverantör enligt kvalitetskriterier. Vi gör högkvalitativt och meningsfullt arbete till gagn för hela samhället, säger VD Timo Levoranta från Digia.

”I och med UNA Ydin är social- och hälsovårdsreformens digitalisering ute ur kylan, och i framtiden kommer även mindre, smidiga mjukvaruföretag att kunna delta i utvecklingen av applikationer för social- och hälsovårdsreformen även om de inte har enorm erfarenhet inom området. Detta har tidigare varit svårt på grund av slutna och inkonsekventa gränssnitt”, säger verkställande direktör för Atostek Mika Torhola.

Mer information:

UNA
Kimmo Kasteenpohja
Digitalchef, UNA Oy
tfn. 044 430 9851

Digia
Teemu O. Virtanen
Marknadsföringschef, Digia Business Connect
tfn. 040 849 1159
TeemuO.Virtanen(a)digia.com

Atostek
Mika Torhola
Verkställande direktör, Atostek AB
tfn. +358 50 412 3453
mika.torhola@atostek.com

UNA i korthet
UNA Oy är ett publikt aktiebolag som ägs av hälsovårdsdistrikt, kommuner, samkommuner och ägarnas strategiska partner. UNA Oy grundades 15.12.2017 för att sköta social-och hälsovårdens operativa uppgifter och systemutveckling på sina ägares vägnar. UNA Oy erbjuder utvecklings- och specialisttjänster och utgör ett kunskapscentrum som säkerställer att resultaten av utvecklingsarbetet kan utnyttjas i stor omfattning inom UNA-samfundet. Unaoy.fi.

Digia i korthet
Digia är ett lönsamt växande IT-tjänsteföretag som hjälper kunderna att bäst utnyttja möjligheterna som digitaliseringen skapar. Som visionär innovatör utvecklar och förnyar Digia affärsstödslösningar tillsammans med sina kunder. Vi erbjuder branschspecifik expertis inom utveckling av digitala tjänster, förvaltning och utnyttjande av information. Vi är verksamma i Finland och Sverige och har över 1 000 experter. Företaget internationaliseras tillsammans med kunderna. Digias omsättning under 2018 var 112,1 miljoner euro. Bolaget är noterat på NASDAQ i Helsingfors (DIGIA). Digia.com.


Atostek i korthet
Atostek erbjuder tvärvetenskapliga experttjänster för informationssystem och mjukvaruutveckling. De viktigaste tillämpningsområdena är sjukvård och medicin, industriell produktutveckling och IT-konsultverksamhet inom den offentliga sektorn. Atostek har också sina egna produkter för informationssystem inom sjukvård och medicin. Totalt sysselsätter Atostek nästan 100 personer på sina kontor i Hervanta, Tammerfors och Otnäs, Esbo. Atostek.com.

Scroll to Top