UNA-ratkaisut tukevat hyvinvointi­alueiden toimeen­pano­tehtäviä

Hyvinvointialueilla asiakkaiden palveluiden yhteensovittaminen ja jatkuvuus on tärkeää. Yhtenäiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitetut järjestelmät ovat keskeinen hyvinvointialueiden väline palveluiden varmistamiseksi.

Lähtötilanteessa hyvinvointialueiden tiedonhallintaympäristö koostuu lukuisten kuntien tai kuntayhtymien erillisistä tietojärjestelmistä. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisellä ja uudistamisella nähdään edelleen keskeinen rooli sote-uudistuksen tukena. Uudistaminen on laajana kokonaisuutena mittava panostus ja vaatii aikaa useamman vuoden. Keinoja asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn ja ennen kaikkea sote-tietojen alueellisen saatavuuden varmistamiseen tulee kuitenkin löytää.

Lausuntokierroksella olevan rahoitusavustusta koskevan asetusluonnoksen* momentin 8 kohdan mukaan avustusta voitaisiin käyttää sosiaali- terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisestä aiheutuviin kuluihin. Avustuksella ei rahoiteta kokonaan uusien asiakas- tai potilastietojärjestelmien hankintaa.

Tilannekuva UNA järjestelmien yhtenäistämisen tukena

Yksi jo toimiva ratkaisu on Tilannekuva UNA ja sen tukena toimiva Ydin UNA tiedonhallinta ja integraatioratkaisu, jotka on kehitetty laajassa sairaanhoitopiirien koordinoimassa UNA-yhteistyössä.

Pohjois-Savossa ja Päijät-Hämeessä jo käytössä oleva ratkaisu keskittyy asiakkaan palveluketjun tietojen kokoamiseen reaaliaikaisesti. Tilannekuva UNA mahdollistaa asiakkaan kokonaistilanteen näyttämisen ilman erillistä tiedon etsimistä. Tilannekuva on kooste asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedoista ja se auttaa sote-ammattilaista näkemään nopeasti asiakkaan kokonaistilanteen, käyttämät palvelut sekä tehdyt varaukset.

Tilannekuva UNA tukee sekä asiakkaan ongelmien havaitsemista ennakolta ja nopeaa tunnistamista että vaikuttavien tukimuotojen tai hoidon nopeaa valintaa. Se auttaa suunniteltujen palveluiden yhteensovittamisessa, kun jo käytössä olevat palvelut nähdään yhtenä kokonaisuutena. Tilannekuvan näkee ainoastaan asiakkaan palveluun tai hoitoon osallistuva sote-ammattilainen ja käytön edellytyksenä on voimassa oleva asiakas- tai hoitosuhde sekä työntekijän työtehtävän kannalta perusteltu tarve tietoihin.

UNA-ratkaisut nopea ja kustannustehokas yhtenäistämisen mahdollisuus

Lausuntokierroksella 5.8.2021 asti olevan asetusluonnoksen mukaista rahoitusta voidaan käyttää olemassa olevien ratkaisujen käyttöönottoihin ja toiminnan muutokseen. UNA-ratkaisut auttavat saamaan hyvinvointialueiden erillisissä järjestelmissä olevat tiedot hyötykäyttöön kustannustehokkaasti. Ydin UNA sekä sen Tilannekuva UNA tarjoavat jo heti käyttöönotettavan ratkaisun, mikä antaa lisäaikaa varsinaisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamis- ja yhtenäistämistyölle.

* Asetusluonnos: Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnettävästä rahoituksesta

UNA Oy on sairaanhoitopiirien omistama in house-yhtiö ja sen osakkaat voivat ottaa Tilannekuva UNAn ja Ydin UNAn käyttöönsä ilman hankintalain mukaista kilpailutusta. UNA Oy:n omistus ja siten in house-asema siirtyy perustettaville hyvinvointialueille.

Scroll to Top