UNAn omistajastrategian linjauksia 

UNAn omistajastrategia 2026 on päivitetty vastaamaan muutoksia toimialalla ja omistajakunnassa. Päivityksen aikana omistajat kävivät keskustelun siitä, että mikä on yhtiön rooli toimijakentässä ja mitä yhteistyön kautta halutaan toteuttaa. 

Yhteistyön merkitys koetaan vahvana. UNAlla on selkeä rooli omistajien keskinäisen yhteistyön edistäjänä. Omistajat korostavat yhtenäistä tahtotilaa ja aktiivista yhteistyötä. Yhteistyöllä voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin. Yhdessä ennakoimalla ja innovoimalla voidaan luoda yhteistä käsitystä soteuudistuksen tarpeista ja ratkaisumahdollisuuksista.   

Erityisen arvon omistajat antavat UNAn yhteiskunnalliselle tehtävälle ja asiantuntijuudelle. Riippumaton ja vahva asiantuntijuus luo pohjan yhteiselle sote-ICTn kehittämiselle. Asiantuntijana UNAn tehtävänä on tukea omistajiaan sote-uudistuksen tavoitteiden toteuttamisessa. 

Ratkaisupalvelut ovat vahva toiminnan perusta. Omistajat näkivät, että yhtiöllä on edelleen perustehtävä omistajien kehitysyhtiönä, joka yhteistyön pohjalta myös toteuttaa ja ylläpitää tiettyjä ratkaisuja. UNAn tuottamat palvelut ja kehitysinvestointien lisäarvo koetaan tärkeänä, koska niiden avulla tuetaan sote-uudistusta ja arjen toimintaa. 

Scroll to Top