People figures illustration

Uusia henkilöitä UNA Oy:ssä

UNA Oy on vahvistanut joukkojaan seuraavien uusien tehtävien ja nimitysten osalta.

Lakiasiainjohtaja

UNA Oy:n lakiasiainjohtajaksi on nimitetty VT, eMBA Johanna Sorvettula. Sorvettula aloittaa tehtävässään 40% työpanoksella jo 20.5.2019 alkaen ja 1.8.2019 alkaen kokoaikaisesti. Sorvettula on työskennellyt viimeaikoina mm. Etelä-Pohjanmaan maakuntavalmistelun muutosjohtajana. Tänä aikana hän oli mukana myös UNA Oy:n perustamistoimien ja julkisten hankintojen asiantuntijana.

Sorvettula kertoo odottavansa innolla uutta tehtävää: ”On hienoa päästä jatkamaan UNA-joukkueen mukana tilanteessa, jossa yhteistyö on parhaillaan konkretisoitumassa ensimmäisiksi ratkaisuiksi ja palveluiksi ja yhteistyö on entisestään laajenemassa. Sormet syyhyää jo!”

Palvelupäällikkö

HuK ja MTi Mia Mantere on nimitetty palvelupäälliköksi UNA Oy:n 13.5.2019 alkaen. Palvelupäällikön tehtävänä on kehittää ja ohjata UNA Oy:n koko palvelukokonaisuutta ja toimia asiakkaan ja omistajan palveluiden edunvalvojana ja kehityskumppanina. Palvelupäällikkö raportoi tehtävässään Palvelujohtaja Kati Tuoviselle.

”UNA:n strategia, modulaarisuus ja vahva kumppaniverkosto mahdollistavat ainutlaatuisen kehittämisen ja palveluiden rakentamisen. On erittäin mielenkiintoista päästä työskentelemään yhdessä tämän asiakaskunnan ja omistajien kanssa. Yhteistyö huippuammattilaisten kanssa onkin käynnistynyt vauhdikkaasti. Koen tehtävän hyvin mielenkiintoiseksi ja motivoivaksi, sillä tässä yhteisössä pääsen sekä itse antamaan omaa osaamista ja kokemusta, että oppimaan jatkuvasti uutta”, toteaa Mantere.

Laatupäällikkö

DI Tapio Jakobsson on aloittanut UNA Oy:ssä laatupäällikön tehtävässä 24.4.2019. Laatupäällikkö ohjaa yrityksen laadunkehitystä vastaten yrityksen laatujärjestelmän suunnittelusta, kehittämisestä ja toimeenpanosta sekä osallistuu tiiviisti UNAn kehitys- ja projektiorganisaatioiden työskentelyyn ja asiakas- ja kumppaniyhteistyöhön. Laatupäällikkö raportoi digijohtaja Kimmo Kasteenpohjalle.

Näin Jakobsson kommentoi tehtäväänsä:
” Olen todella innoissani saadessani työskennellä UNA Oy:lle. UNA:ssa tehdään todella merkittäviä asioita, joiden vaikutus on yhteiskunnalle merkittävä. Olen vakuuttunut UNA:n parissa työskentelevien ihmisten ammattitaidosta ja intohimosta.”

Projektiassistentti

TtM ja terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja (amk) Teppo Kunnari on aloittanut UNA Oy:ssä projektiassistentin tehtävässä 13.5.2019. Projektiassistentti toimii ylimmän johdon, ohjelmajohtajien ja projektipäälliköiden tukena ohjelmien koordinointiin ja hallintaan liittyvissä tehtävissä ja avustaa tarvittaessa myös muissa yhtiön tukitoiminnoissa.

”Olen innoissani osana UNA Oy:n tiimiä mukana kehittämässä sekä asiakkaiden että ammattilaisten kannalta parempaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa mahdollistavia ICT-ratkaisuja. Koen tehtäväni kiinnostavana näköalapaikkana ja mahdollisuutena kehittää osaamistani”, kommentoi Kunnari.

Osa-aikaisia resursseja

Edellä mainittujen uusien henkilöiden lisäksi UNA Oy:ssä työskentelevät osa-aikaisesti myös LL Arto Virtanen sekä TtM ja sairaanhoitaja Riitta Danielsson-Ojala.

Lääkäriliiton terveydenhuollon tietojärjestelmien erityispätevyyden suorittanut ja Lääkäriliiton hallituksen varapuheenjohtajanakin toiminut Virtanen tukee tässä vaiheessa ennen kaikkea UNA Ytimen pilottien toteuttamiseen ja tuotantoon valittujen toiminnallisuuksien kliinisen merkityksen arviointia vaikuttaen siten itse tuotannon toteutukseen. Virtanen tuntee terveydenhuollon toimintakentän erittäin syvällisesti ja on edustanut Lääkäriliittoa useissa eri hankkeissa, mm. eReseptin pilottiryhmässä, THLn avoterveydenhuollon luokitusten asiantuntijaryhmässä sekä Apotti-hankkeen edeltäjässä Sirius-hankkeessa.

Useita digitalisaatioon liittyviä projekteja VSSHP:ssa vetänyt ja moniammatillisen hoidon dokumentoinnin perinpohjaisesti tunteva Danielsson-Ojala toimii puolestaan Kaari-hankkeessa sairaanhoidon asiantuntijana.

”Jännittävää ja innostavaa olla luomassa uutta dokumentoinnin maailmaa. Oleellisen potilastiedon saaminen kliinikon työpöydälle ammattiryhmästä riippumatta kuulostaa juuri siltä, mitä toivotaan. Ja vielä johdolle oma näkymä tarvittaviin tietoihin. Kuka voisi olla kiinnostumatta kun tällaiseen pyydetään mukaan?”, kommentoi Danielsson-Ojala.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Katja Rantala, etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi +358 (0)44 468 5000
Viestintäpäällikkö Tommi Ryhänen, etunimi.sukunimi(at)2m-it.fi +358 (0)50 544 9632

Scroll to Top