Valtiovarainministeriö on päivittänyt pilvipalveluiden käyttöön liittyvät julkisen hallinnon linjaukset

Päivitettyjen linjausten tarkoituksena on tukea julkisenhallinnon toimijoiden pilvipalveluiden käyttöön liittyvää päätöksentekoa sekä edistää pilvisiirtymää. Olemme Unassa tarkastelleet linjaukset ja näkemyksemme mukaan ne luovat aiempaa huomattavasti positiivisemman ja selkeämmän perustan pilvipalveluiden hyödyntämiselle julkisessa hallinnossa. Linjausten lähtökohtana on, että pilvipalveluiden ja -teknologian riskiperusteisesti hallittu hyödyntäminen tulee olla ensisijainen valinta aina kun se on suinkin mahdollista.

UNA-ratkaisujen toteutuksessa on lähdetty alusta alkaen kattavasti hyödyntämään EU/ETA-alueelta tuotettuja pilvipalveluita. Kokemuksemme pilvipalveluiden ja -teknologian hyödyntämisestä ovat olleet erittäin positiivisia. UNAssa näemme, että päivitetyt julkisen hallinnon pilvipalvelulinjaukset vauhdittavat julkisen hallinnon pilvisiirtymää sekä digitalisaatiota ja oikein hyödynnettynä parantavat myös palveluiden tuottavuutta sekä tietoturvaa.

Lue valtionhallinnon pilvipalvelulinjaukset

Scroll to Top