Vielä lähemmäksi asiakasta – UNAn tavoitteet 2024

UNA on toteuttanut omistaja-asiakkaiden määrittämää tehtävää ratkaisujen aikaansaamiseksi. Matkan varrella on ollut vaativia tilanteita, joskus pelkkää pystyseinääkin. Yhteistyöllä on näistäkin tilanteista selvitty. On aika katsoa eteenpäin ja laajemmin uuden toimintavuoden tavoitteita. 

Lähemmäs asiakasta ja asiakastarvetta 

UNA-ratkaisujen kehitys on saavuttanut asiakkaiden aiemmin asettamat toiminnallisuudet. Jatkossa kehittäminen perustuu voimakkaammin käyttäjäpalautteeseen ja käyttöönotoista tulevaan pienkehitykseen sekä välttämättömiin lainsäädännön ja teknologian edellyttämiin muutoksiin.

Sote-toimialan muutokset ovat merkittävä haaste, jossa tarvitaan monenlaista osaamista ja asiantuntijuutta. UNA tukee hyvinvointialueiden tavoitteita tarjoamalla asiantuntijuutta asiakastarpeiden ratkomiseen yhteistyössä, joskus jopa asiakaskohtaisestikin. 

Kehittyvä ja ainutlaatuinen asiantuntijuus 

Alusta alkaen UNA on ollut kehitysyhtiö, vaikka ratkaisujen konkreettinen aikaansaaminen on korostunut. Konkreettinen tekeminenkin on aina perustunut mittavaan taustoitukseen, yhteistyöhön ja asiantuntijuuteen.

UNAlla on toimialan asiantuntijana erottuva tehtävä ja osaamisprofiili, joka palvelee monimutkaisen kentän selkiyttämistä ja asiakkaan tarpeen täyttämistä. UNA tuo keskeiset teemat ja ongelmat yhteiseen käsittelyyn, jolloin asiakkaat pääsevät hyödyntämään tiedon omassa suunnittelutyössään. Parhaimmillaan asioita päästään ratkomaan yhteistyössä, jolloin hyöty on moninkertainen. 

UNAn omistajat näkevät yhtiön toimialan riippumattomana asiantuntijana ja vahvana yhteistyön rakentajana. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta tarvitsee tulevaisuusnäkymiä, ideoita ja aktiivista keskustelua hyvinvointialueiden konkreettisista ratkaisuista. Uusien teknologioiden, kuten tekoälyn, mahdollisuudet on tärkeä tunnistaa. 

Palvelevat ratkaisut hyötykäyttöön 

Paljon palveluita tarvitsevien ja eri toimipisteiden välillä liikkuvien asiakkaiden palvelu vaatii, että tieto liikkuu, palvelu on sujuvaa ja hoidon jatkuvuus varmistuu.

Ytimelle loppuvuonna 2021 asetetut kehittämiskohteet saatiin vuoden 2023 aikana valmiiksi. Osa toiminnoista julkaistaan vuoden 2024 aikana. Tilannekuva UNAa hyödynnetään laajalti ja sen koetaan tuovan mitattavia hyötyjä toimintaan. Positiivista palautetta Tilannekuva UNAn käytöstä on saatu muun muassa helppokäyttöisyydestä ja tietosisältöjen kattavuudesta. Suostumus UNA on levinnyt nopeasti ja sen käyttötarve kasvaa edelleen. 

Lomakkeen osalta viranomaislomakkeet ovat tehollisessa hyötykäytössä ja organisaatioiden määrittämät lisälomakkeet ovat valmiina ja laajassa hyötykäytössä. Kaikki tämä nopeuttaa asiakaspalvelua ja ammattilaisen työtä, vapauttaen siten resursseja hallinnollisista tehtävistä asiakkaan oikeaan kohtaamiseen. 

Scroll to Top