Tietopyyntö sosiaali­huollon tieto­järjestelmä­palveluiden kokonaisuu­desta Hilmassa

UNA on julkaissut tietopyynnön sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuudesta Hilmassa (hankintailmoitukset.fi). Tietopyynnön kohteena on sosiaalihuollon kehittymisen ja uudenlaisia toimialarajat ylittäviä toimintamalleja tukeva sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus. Tietopyynnöllä selvitetään markkinatoimijoiden kyvykkyyttä ja valmiutta vastata tietopyynnössä kuvattuihin sosiaalihuollon kehittämistarpeisiin. Lisäksi selvitetään markkinatoimijoiden innovatiivisia ideoita sosiaalihuollon toiminnan tarpeisiin. Tietopyynnöllä haetaan näkemyksiä UNA Oy:lle ja UNA-yhteistyössä mukana oleville organisaatioille, jotka valmistelevat sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalvelun kokonaisuuden kehittämistä tai mahdollisia hankintoja. Kyseessä on hankinnan/hankintojen valmisteluun ja markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö, eikä tietopyyntö velvoita hankintayksikköä toteuttamaan hankintaa.

Löydät tietopyynnön Hilmasta täältä. Tietopyyntöön vastaaminen tapahtuu tarjouspalvelu.fi:ssä täältä viimeistään 10.9.2021 klo 12. Tietopyynnön liite 1. tietopyyntö on myös julkisesti nähtävillä UNAn nettisivuilla täällä

Scroll to Top