UNA-yhteistyössä koottiin sosiaalihuollon tietojärjestelmien kehittämistarpeita

UNA-yhteistyössä toteutettu sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja ICT-kehittämisen tarvemäärittely (SOSICT) -projekti päättyi lokakuun lopussa onnistuneesti. Projektissa tuotettiin tarvemäärittelydokumentaatiota tukemaan hyvinvointialueiden työtä sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluiden uudistamiseksi ja kehittämiseksi. Projektin tuotoksia voidaan hyödyntää myös suunniteltaessa sosiaalihuollon kehittyviä toimintamalleja, palveluita ja asiakaspolkuja.

Sosiaalihuollon toimintaympäristö kehittyy, myös sote-uudistuksen myötä. Lisäksi kansalliset velvoitteet ja lainsäädäntö ohjaavat vahvasti sosiaalihuollon tiedonhallinnan uudistamista. Nämä vaativat tietojärjestelmiltä uudenlaista kyvykkyyttä.

Toiminnan näkökulmasta kehittämistarpeita kerättiin projektissa sosiaalihuollon ammattilaisilta ja moniammatillisen yhteistyön eri tahoilta 18 työpajassa. Myös asiakkaille järjestettiin työpajoja kehittämistarpeiden kartoittamiseksi.

”Osallistavat, käyttäjälähtöiset menetelmät saivat paljon kiitosta työskentelyyn osallistuneilta”, toteaa projektipäällikkö Teppo Kunnari.

Käyttäjälähtöiselle otteelle toivottiin jatkoa tulevassa kehittämisessä.

Toiminnan näkökulmasta keskeisiksi tarpeiksi nostettiin seuraavat:

Kehittämistarpeita ja kansallisia vaatimuksia vastaavia moderneja tietojärjestelmäratkaisuja sekä teknologisen kehityksen tuomia mahdollisuuksia kartoitettiin tietojärjestelmätoimittajilta tietopyynnöllä. Vastauksia saatiin kattavasti sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluiden toimittajilta. Kehittämistarpeita vastaavia kyvykkyyksiä on olemassa, mutta niin on kehitettävääkin, jotta ratkaisut saadaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Parhaillaan hyvinvointialueilla suunnitellaan sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluiden uudistamista ja kehittämistä. Myös hankinnan käynnistämiseen johtavia suunnitelmia on valmistelussa. Etenemisestä ja tulevista hankinnoista linjataan hyvinvointialueiden väliaikaisissa valmistelutoimielimissä.

Projektipäällikkö Merja Hauhtonen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelusta toteaa:

”SOSICT-projektin tuotokset palvelevat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuollon järjestelmähankintaa niin teknisestä kuin toiminnallisesta näkökulmasta erittäin hyvin. Sosiaalihuollon ammattilaisten näkemys järjestelmävaatimuksista ja kehittämistarpeista sekä yhteentoimivuuden varmistaminen kansallisiin ja alueelliseen ympäristöön tuli huomioiduksi. Tietopyynnön perusteella myös toimittajien valmiudet tukevat sosiaalihuollon järjestelmäkehittämisen tilannekuvaa.”

Pohjois-Pohjanmaalla sosiaalihuollon tiedonhallinnan valmiuksia on edistetty teemalla ”Asiakirjat hyvinvointialueen rekisterinpitäjän käyttöön”. Tietojen käytettävyys hoito- ja palvelutapahtumassa tulee varmistaa hyvinvointialueen palvelutuotannon järjestämistapaa tukien. Sosiaalihuollon tietojärjestelmähankinta tukee hyvinvointialueen yhtenäisen toiminta- ja asiakastiedon hallintamallin toimeenpanoa.

Scroll to Top