Yhteistyö on voimaa

Yrjö Koivusalo, tietohallintojohtaja VSSHP Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja, pitkän linjan sote-ict -kehittäjä ja laajan yhteistyön puolestapuhuja