Hallitus ja johtoryhmä

UNA Oy:n hallitus

UNA Oy:n hallituksessa toimii kuusi jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee osakkaiden nimeämistä ehdokkaista. Hallitus edistää yhtiön etua, ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, hyväksyy yhtiön strategian sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuuden. Toimitusjohtajalla on yhtiön kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

UNA Oy:n hallitus:

Puheenjohtaja Jari-Pekka Tuominen, Varinais-Suomen hyvinvointialue
Varapuheenjohtaja Tuomo Pekkarinen, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Mikko Häikiö, Lapin hyvinvointialue
Ari Pätsi, Etelä- Pohjanmaan hyvinvointialue
Johanna Tulander-Välkki, Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Kirsti Ylitalo-Katajisto, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Katja Rantala, UNA Oy toimitusjohtaja
Sanna Joki, UNA Oy sihteeri

UNA Oy:n johtoryhmä

UNA Oy:n toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiön liiketoiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä, johon kuuluvat yhtiön strategisten liiketoimintojen johtajat sekä talouspäällikkö. Johtoryhmää avustaa johdon assistentti.

Johtoryhmän jäsenet raportoivat suoraan toimitusjohtajalle. Yhtiö toteuttaa omistajastrategiaa, jonka mukaan kehitystoiminta yhteistyössä ja palvelevat ratkaisut ovat yhtiön toiminnan perusta ja strategiset liiketoiminta-alueet.

Katja Rantala | Toimitusjohtaja
puh. +358 (0)44 468 5000 | etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi
Juha Rannanheimo | Kehitysjohtaja, arkkitehtuuri ja kehittämisstrategia
puh. +358 (0)40 808 0768 | etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi
Mia Mantere | Palvelujohtaja
puh. +358 (0)50 3949 585 | etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi
Mervi Jääskeläinen | Talouspäällikkö
puh. +358 (0) 40 5851 205 | etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi
Sanna Joki | Johdon assistentti
puh. +358 (0)50 466 3080 | etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi

Riskienhallinta

Riskienhallinnan periaatteiden linjaaminen ja riskienhallinnan toimivuuden valvonta

Strategia

Strategiasuunnittelun periaatteista ja linjauksista päättäminen, mukaan lukien asiakasomistajien tahtotilan ja tarpeiden huomioon ottaminen

Suunnittelu

Toimintasuunnitelman ja sen tavoitteiden hyväksyminen

Scroll to Top