UNA Oy:n hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista annetun lain ja sitä täydentävien säädösten lisäksi UNA Oy:n yhtiöjärjestystä. Yhtiöjärjestyksen mukaan UNA Oy toimii osakkaidensa yhteishankintayksikkönä. UNA Oy myös huolehtii kehittämiensä palveluiden palvelunhallinnasta niiden koko elinkaaren ajan.

Käynnissä olevat tarjouskilpailut ja tietopyynnöt julkaistaan osoitteissa tarjouspalvelu.fi/unaoy ja hankintailmoitukset.fi

Ennen 1.2.2019 aloitetuissa hankinnoissa kilpailuttajana on toiminut KL Kuntahankinnat Oy.

UNA-yhteistyössä tähän saakka julkaistut tarjouskilpailut ja tietopyynnöt:

  • Lomakesovellus ja siihen liittyvät palvelut
  • ODA -palvelun ja UNA -lomakepalvelun käyttö- ja kapasiteettipalvelut
  • UNA-Ydin Integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu
  • Tietopyyntö koskien UNA-hankkeen puitteissa toteutettavia asiakas- ja potilastietojärjestelmähankintoja

Tarkistattehan aina viimeisimmän tilanteen virallisista kanavista: