Käyttöönotot -roadshown tarkoitus on antaa UNA Ytimen käyttöönottoon valmistautuville tai sitä suunnitteleville organisaatioille tarvittavat perustiedot oman valmistautumisensa tueksi. Roadshow on suunnattu organisaatioiden sote-asiantuntijoille, kehittämisessä mukana oleville, tietohallinnolle ja johdolle.

Tilaisuuksissa esillä olevia asiakokonaisuuksia ovat mm. ratkaisun toteutuksen tilanne, alueen tavoitteet, käyttöönottomalli, resursointi ja alueen organisoitumismalli, tuki alueelliselle levittämiselle sekä jatkuvat palvelut ja palvelunhallinta ja onnistumisen edellytykset. Tämän lisäksi keskustelujen tavoitteena on edistää alueiden välistä yhteistyötä ja avata mahdollisuuksia ratkaisun laajemmalle hyödyntämiselle. Kunkin tilaisuuden tarkempi agenda tarkentuu huomioiden alueen tilanne ja erityispiirteet sekä UNA Ytimen käyttöönoton suunnitelma.

Aikataulu

Roadshow jalkautuu ympäri Suomen kolmessa aallossa:

 • Ensimmäisen aallon pilottiorganisaatiot (syys-lokakuu)
  • 10.9.2019 Turku (pidetty)
  • 27.9.2019 EPSHP (pidetty)
  • 2.10.2019 PHHYKY (pidetty)
  • 3.10.2019 PSSHP (pidetty)
 • Toisen aallon pilottiorganisaatiot (loka-joulukuu)
  • 15.11.2019 PSHP (pidetty)
  • 20.11.2019 PPSHP (pidetty)
  • yy.mm.2019 Espoo…&muut… 
 •  
 • Muut UNA-omistajaorganisaatiot (vuodenvaihteesta alkaen)

Toisen aallon käyttöönottojen ja niiden roadshow-ajankohtien sopiminen on parhaillaan käynnissä. Muiden UNA-omistajaorganisaatioiden osalta keskustelut on osin jo avattu ja loppuihin tullaan olemaan yhteydessä syksyn kuluessa. Halutessaan organisaatio voi toimia itse aktiivisesti ja ottaa yhteyttä UNA:an (teppo.kunnari@unaoy.fi) oman roadshow-ajankohtansa sopimista varten.

Toiminnalliset pilotit -päivä 11.12.2019

Osana roadshowta järjestämme kaikille UNA-omistajille ja kuntien sote-toimijoille suunnatun Toiminnalliset pilotit -päivän. Esittelemme tilaisuudessa UNA Ydin Toiminnallisten pilottien -tilanteen, näissä projekteissa syntyneet opit ja hyödyt sekä jatkokehityksen näkymät alueen sisällä ja Toiminnallisten pilottien toiseen aaltoon. Päivän tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä uutta inspiraatiota tulevaan yhteistyöhön.

Lisätietoja täällä: https://unaoy.fi/uutiset/una-ytimen-toiminnalliset-pilotit-paiva-11-12-2019/