APTJ-materiaalit yrityksille

Sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuuden materiaaleja

Tietopyyntö sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuudesta

UNA on julkaissut tietopyynnön sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuudesta Hilmassa vastattavaksi markkinatoimijoille viimeistään 10.9.2021 klo 12. Tietopyynnön kohteena on sosiaalihuollon kehittymisen ja uudenlaisia toimialarajat ylittäviä toimintamalleja tukeva sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus. Ohessa oleva materiaali on tietopyynnön liitteenä 1. Liite 1. kuvaa sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluiden taustaa, kehittämistarpeita sekä kehittämistavoitteita ja -periaatteita. Mikäli haluatte vastata tietopyyntöön, vastausohjeet löytyvät Hilmasta täältä.

UNA järjesti 24.6.2021 järjestelmätoimittajille infon sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuudesta. Tilaisuuden tarkoituksena oli kertoa käynnissä olevasta Sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja ICT-kehittämisen tarvemäärittely (SOSICT) -projektista, suunnitelmista ja tarpeista sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuuden kehittämiseksi sekä antaa ennakkotieto suunnitelmasta julkaista aiheesta tietopyyntö tietojärjestelmätoimittajille elokuussa 2021.

Sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuuden materiaaleja

Kolme yliopistosairaanhoitopiiriä, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP), Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP) ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) ovat yhteistyössä tuottaneet luonnoksen toiminnan- ja tuotannonohjauksen tavoitearkkitehtuurille.

Palvelutuotannon ohjaus– julkaisu esittää suuntaviivoja tavoitearkkitehtuurista sote-palvelutuotannon tietojärjestelmille moni-toimittajaympäristössä. Julkaisun tavoite on tuoda esitetyt ratkaisumallit avoimeen keskusteluun markkinatoimijoiden arvioitaviksi ja kommentoitaviksi.

Palautetta, kysymyksiä ja kommentteja julkaisuun liittyen voi halutessaan lähettää info@unaoy.fi- osoitteeseen.

G3 Palvelutuotannon ohjaus -julkaisu

G3 Palvelutuotannon ohjaus sanasto

Muita materiaaleja

UNA Kaari Toimittajainfo

Scroll to Top