Palvelut ja ohjelmat

Kehittäminen

UNA Oy edistää sote-tietojärjestelmäkehityksen ekosysteemin rakentumista ja luo edellytyksiä vahvemmalle kehitysyhteistyölle. Kaikkea osaamista ei pyritä rakentamaan yhtiön sisälle vaan yhtiön toimintaa edistetään osana laajempaa kehittämisverkostoa. UNA Oy toimii ekosysteemin yhteistyötä ohjaavana toimijana.

Kokonaispalvelu

Yhtiö vastaa jatkuvien palveluiden järjestämisestä hankkimilleen palveluille UNA Oy myös seuraa ja raportoi hankkimiensa palveluiden mahdollistamien hyötyjen ja muutosten toteutumista.