Arkkitehtuuri ja kehittämisstrategia

Yhteinen kehittämisstrategia

Arkkitehtuuri ja kehittämisstrategia -palvelualueen tavoitteena on varmistaa omistajien tahtotilan mukainen eteneminen yhteisen kehittämisstrategian sekä yhteisten arkkitehtuuriperiaatteiden mukaisesti.

Painopisteet

Alueen tehtäviin kuuluu huolehtia, päivittää, vuorovaikuttaa sekä viestiä kehittämisstrategiasta ja UNA-arkkitehtuurista sekä johtaa, ohjata ja koordinoida hanke-/projektikohtaisia valmisteluja sekä toteutettavien ratkaisujen arkkitehtuurivalintoja mainittujen tavoitteiden mukaisesti.

Aktiivinen osallistuminen

Aktiivinen osallistuminen omistajien, markkinoiden ja sidosryhmien kanssa käytävään keskusteluun on merkittävässä roolissa. Tärkeitä ovat esimerkiksi järjestelmätoimittajien kanssa järjestettävät tapaamiset ja markkinavuoropuhelut, kansalliset (ja alueelliset) työryhmät, esim. STM:n SOTE-KA -arkkitehtuuriryhmät sekä tutkimus- ja innovaatioverkostot.

Palvelualueen vastuujohtaja

Palvelualueen vastuujohtajana toimii kehitysjohtaja Juha Rannanheimo, lisätietoja puhelimitse +358 (0)40 808 0768