UNA-ratkaisut

UNA-ratkaisut varmistavat, että sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät toimivat yhteen ja tieto kulkee tehokkaasti ammattilaisten välillä.

Lomake UNA

Välittää ja arkistoi terveydenhuollon todistukset sähköisesti.  

Suostumus UNA

Suostumus UNA hallinnoi asiakkaan antamia suostumuksia.

Tilannekuva UNA

Koostaa asiakkaan sote-tiedot yhteen näkymään.

Ydin UNA

Kerää ja yhtenäistää asiakas- ja potilastiedot.

Scroll to Top