Suostumus UNA

Palvelukuvaus

Suostumus UNA on sovellus, jolla asiakkaan suostumuksia ylläpidetään ja hallinnoidaan niiden tietojen osalta, joita ei ole saatavilla Kanta-palveluista. Kanta-palveluja koskevat tahdon ilmaisut annetaan OmaKanta-palvelussa tai asioinnin yhteydessä.  

Suostumus on asiakkaan tai potilaan allekirjoittama suostumus nähdä yhdelle ruudulle koostettuna asiakkaan tutkimukset, lääkityksen, tiedot käytetyistä palveluista ja tehdyt varaukset.  

Asiakas antaa suostumuksen palveluunsa osallistuvalle palveluntuottajalle. Suostumus avaa palveluntuottajan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon työntekijälle nopean mahdollisuuden koostaa asiakastiedot, mutta vain, kun ammattihenkilö osallistuu asiakkaan palveluun tai hoitoon. Näytettävät asiakastiedot rajataan ammattihenkilön työtehtävän mukaan. 

Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista, ja sen voi perua myöhemmin. Suostumus UNAan kirjataan, kun asiakasta on informoitu siitä, mitä suostumuksen antaminen tarkoittaa.

Ydin UNA hallinnoi kahdenlaisen tietovirran hyödyntämistä

 1. Tietoja, jotka ovat saatavissa vain suoraan paikallisista tietojärjestelmistä.
 2. Tietoja, jotka ovat saatavissa Kanta-palveluista.

Suostumus UNAan kirjattava suostumus hallinnoi tietoja, joita Ydin UNA hakee suoraan lähdejärjestelmistä. Kanta-palveluiden luovutusta hallinnoidaan asiakkaan Omakanta-palveluihin tehtävillä tahdon ilmaisuilla.

Kanta-palvelut luovuttavat vain terveydenhuollon potilastietoja 1.1.2023 asti. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välinen luovutus Kanta-palveluista on mahdollista vuonna 2024.

 • Suostumus UNAn tietoja voivat käsitellä organisaatiot, jotka käyttävät Tilannekuva UNAa tai Ydin UNAa. Organisaatio sopii itse, missä vaiheessa asiakasprosessia suostumus pyydetään ja kirjataan järjestelmään.
 • Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista, ja sitä voi muuttaa tai sen voimassaolon päättää koska tahansa. Suostumus UNAan annettu suostumus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2023 asti.
 • Vuonna 2024 siirrytään noudattamaan asiakkaan Omakantaan tallentamaa tahtoa sosiaali- ja terveydenhuollon välisestä tiedon luovuttamisesta, riippumatta vielä voimassa olevasta, Suostumus UNAan tallennetusta suostumuksesta. 

Suostumus koskee sekä ennen että jälkeen suostumuksen antamispäivää sähköisesti tallennettuja potilas- ja asiakastietoja.

Tietojen kirjaaminen

Hoitava yksikkö voi määrittää, missä vaiheessa prosessia asiakkaan suostumus kerätään ja kirjataan järjestelmään.

Suostumus UNAan kirjataan, kun asiakasta on informoitu siitä, mitä suostumuksen antaminen tarkoittaa.

 • Suostumus UNA -järjestelmä tuottaa valintojen perusteella täytetyn suostumuslomakkeen.
 • Ammattilaisen tulee tarkistaa, onko suostumus jo annettu.
 • Ammattilaisen tulee tarkistaa, että tiedot ovat oikein. Ammattilainen tulostaa suostumuslomakkeen kahtena kappaleena.
 • Asiakas saa toisen kappaleen ja toinen jää arkistoitavaksi.
 • Arkistointi tapahtuu organisaation oman ohjeen mukaisesti.

Tilannekuva ja Suostumus UNA käynnistymislinkit:

 • Lifecare.
 • Pegasos.
 • Uranus.
 • Effica sosiaalitoimi.

UNA Tuki

Jos sinulle tulee Suostumus UNA -sovelluksen
palvelupyyntöihin liittyvä tai muu ongelma,
ota ensisijaisesti yhteyttä oman organisaatiosi tukeen.

Paikallinen 1. taso voi ottaa yhteyttä UNA Tukeen, jos palvelupyyntö tai ongelma ei ratkea 1. tasolla.

UNA Tuki palvelee Suostumus UNA -sovellukseen liittyvissä palvelupyynnöissä ja ongelmissa organisaatioiden 1. tason tukea.

UNA Tuki on 2. taso, joka ratkoo palvelupyynnöt ja tiketit sekä tarvittaessa reitittää ne edelleen Suostumus UNA -palvelun toimittajille.

UNA Tuki valvoo tiketin edistymistä ja informoi tiketin valmistumisesta lähettänyttä 1. tasoa.

Scroll to Top