Tilannekuva UNA

Tekninen yleiskuvaus

Tilannekuva UNA -arkkitehtuuri

Tilannekuva on kytketty järjestelmän minimikontekstiin, josta se käy kysymässä tietoja liittyen käyttäjän sessioon. Ydin UNA sisältää kirjautumisen hallinnan, joka kytketään alueen käyttäjähallintaan (ADFS). Kirjautumisen jälkeen Tilannekuva UNA tekee tietopyyntöjä Ydin UNAsta.

Vain integraatiota kuvaava yhteys

Tilannekuvan rajapinnan tietomalli vastaustiedoille
(käyttörajapinnat)

 • Asiakkaan yhteystiedot.
 • Asiakkaan paikalliset yhteystiedot.
 • Asiakkaan vastuutyöntekijä.
 • Asiakkaan riskitiedot.
 • Asiakkaan sairaudet ja tehdyt toimenpiteet.
 • Asiakkaan laboratoriotutkimukset.
 • Asiakkaan kuvantamistutkimukset.
 • Asiakkaan tahdonilmaisu.
 • Asiakkaan lääkitystiedot.
 • Asiakkaan toimintakykytiedot / sosiaalihuolto.
 • Asiakkaan toimintakykytiedot / terveydenhuolto.
 • Asiakkaan sosiaalihuollon avoinna olevat päätökset.
 • palvelutehtävät, asiat ja niihin liittyvät palvelut.
 • Asiakkaan palveluilmentymät.
 • Asiakkaan sosiaalihuollon laitostieto.
 • Asiakkaan sosiaalihuollon varaukset ja suunnitelmat.

UNA-kortinlukijaohjelmisto

UNA-sovellusten käyttö edellyttää kirjautumista toimikortilla:

 • Käyttäjäkohtainen VRK:n myöntämä toimikortti Kanta-palveluihin.
 • Toimikortin lukulaite.
 • Kortinlukijaohjelmisto.

Tilannekuva UNA tuetut selaimet

 • Tuetut selaimet Chrome, Firefox ja Chromium Edge.
Scroll to Top