Ydin UNA

Palvelun esittely

Ydin UNA kokoaa tietojärjestelmien tiedot yhteen

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on tarve saada ajantasaista tietoa käyttöönsä nopeasti ja koottuna. Nämä tiedot ovat kansallisissa tietovarannoissa sekä organisaatioiden erilaisissa tietojärjestelmissä. Ammattilaisten tiedon tarpeeseen vastaa Ydin UNA -ratkaisu. Se kokoaa yhteen sosiaali- ja terveyshuollon asiakas- ja potilastiedot eri tietojärjestelmistä. Tiedot näkyvät yhdessä näkymässä Tilannekuva UNA -sovelluksen kautta.

Ydin UNA kokoaa ja välittää asiakkaan palveluketjun tiedot reaaliaikaisesti. Ratkaisu mahdollistaa asiakkaan tilannekuvan näyttämisen ilman erillistä tiedon etsimistä.

Sote-toimialan haasteita

Sote-tieto ei liiku.
Kaikki asiakastieto ei ole helposti käytettävissä palvelutilanteessa.
Epätasa-arvoisuus.
Yksittäinen asiointi onnistuu, mutta paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden palvelut eivät vastaa palvelutarvetta.
Tuottavuuden kehitys hidasta.
Palveluiden tarve on kasvussa, mutta ammattilaisten määrä ei, joten on tarve tehostaa, automatisoida ja suoraviivaistaa prosesseja.
Aikaa kuluu.
Ammattilaiselta kuluu aikaa asiakkaan kokonaistilanteen selvittelyyn.

Ydin UNA ratkaisuna

Palvelut ja palveluprosessit parantuvat.
Hoidon laatua ja turvallisuutta voidaan parantaa, kun asiakas- ja potilastieto on paremmin saatavilla.
Sote-ammattilaisten aikaa säästyy, kun tietoja ei tarvitse etsiä.
Asiakkaan aikaa ja vaivaa säästyy, kun ei sovita tarpeettomia tai päällekkäisiä kontakteja, tutkimuksia ja hoitoja tai muita toimia.
Palvelun tuottajan vaihto ei aiheuta katkoa hoidossa tai palveluissa.

Ydin UNA hyödyt

Asiakastyön tehostuminen

Ydin UNA tukee ammattihenkilön työtä ja sujuvoittaa palvelua asiakaskontakteissa.
Ydin UNA tukee asiakasta häntä itseään koskevien sote-asioiden hoidossa.
Yhteiset ja kansainvälisesti yhteensopivat tietomallit ovat avain tallennetun tiedon hyödyntämiseen kustannustehokkaasti.

Toimittajariippumaton ja heti hyödynnettävissä

Ydin UNA on omistajiensa käsissä oleva alustatalousratkaisu.
Tulevat hyvinvointialueet voivat ohjata keskeisten sote-tietojen näkymistä ja ryhmittelyä toimittajista riippumatta.
Ydin UNA on modulaarinen järjestelmä, jonka eri osia voidaan tarvittaessa uusia.
Ydin UNA on räätälöity ratkaisu, jota voidaan vapaasti jatkokehittää.

Ominaisuudet

Ydin UNA välittää eri lähteistä kerätyt tiedot koostetusti käyttötilanteen ja käyttöoikeuksien mukaisella tavalla.

Ydin UNA yhdistää, yhtenäistää ja prosessoi tietoja käyttöoikeuksien mukaan saataville tietolähteistä ja järjestelmätoimittajista riippumatta.

Ydin UNA hakee ja vastaanottaa asiakastietoja useista lähteistä, tarvittaessa hyödyntäen sovittimia.

Ydin UNAn avoimet ja dokumentoidut rajapinnat tarjoavat tietoa järjestelmille tai sovelluksille.

Ydin UNA on käytössä

  • Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue käyttävät Tilannekuva UNAa laajasti.​
  • Tavoitteena on laajentaa Tilannekuva UNAn kaikkien Pohjois-Savon hyvinvointialueen organisaatioiden käyttöön.​
  • Tilannekuva UNA on käytössä vuorokauden ympäri Päivystysapu 116117 –puhelinpalvelussa.​
  • Laajasti Kuopion yliopistollisen sairaalan yksiköissä ja Kuopion perusturva ja terveyden -palvelualueilla.
  • Tampereen kaupunki.
  • Varsinais-Suomen keskussairaalan ortopedian yksikkö.

Muita esimerkkejä käyttötilanteista

Sosiaalihuolto

”Akuuteissa tilanteissa terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen ammattilaiset tarvitsevat ajantasaista ja nopeaa tilannekuvaa ja taustatietoa potilaista ja asiakkaista. Tämä on ollut ongelmallista, sillä taustatiedot ovat eri järjestelmistä ja tieto on ollut sirpaleista. Tähän on onneksi saatu muutos.”

Jouni Kurola, palvelukeskusjohtaja KYS

Terveydenhuolto

Terveydenhuollossa on monia tietojärjestelmiä, ja esimerkiksi erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalityön välillä potilastiedot eivät ole aina hoitajan nähtävillä. Tilannekuva UNAn keskeiset potilastiedot samalla näkymällä helpottaa ja nopeuttaa työtäni, joka taas nopeuttaa asiakkaan avunsaantia, Karjalainen kertoo hyödyistä.

Kotisairaanhoitaja Teemu Karjalainen, Kuopion kaupunki

Kiinnostuitko?

Ydin UNA voisi auttaa sinunkin organisaatiotasi.

Aiheeseen liittyviä uutisia

Scroll to Top