Ydin UNA

Palvelukuvaus

Ydin UNA -ratkaisu tarjoaa integroidut tiedot palvelurajapintoja pitkin muille sote-järjestelmille. Tietojen hallintaa ja integraatiota voidaan hyödyntää esimerkiksi tuottamalla kokonaiskuva sote-asiakkaan tilanteesta ja myöhemmin hyödyntää tietoja muun muassa asiakkaan palvelujen suunnittelussa ja ylläpidossa. Ydin UNA kerää tietoja lähdejärjestelmärajapintojen kautta Kannasta, alueellisista asiakas- ja potilastietojärjestelmistä sekä muista järjestelmistä ja tietolähteistä. Ratkaisua voivat hyödyntää erilaiset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmät ja palvelut, kuten asiakas- ja potilastietojärjestelmät. 

Ydin UNA kerää tietoja lähdejärjestelmärajapintojen kautta Kannasta, alueellisista asiakas- ja potilastietojärjestelmistä sekä muista järjestelmistä ja tietolähteistä.

Ydin UNA on

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten asiakastietojen hallintaa ja integraatiota mahdollistava järjestelmä.
 • UNA-yhteisölle räätälöity ratkaisu, jota voidaan vapaasti jatkokehittää.
 • Modulaarinen järjestelmä, josta eri osia voidaan uusia tarvittaessa.
 • Avoimen lähdekoodin järjestelmä.
 • Ketterää kehittämistä tukeva, nopea käyttöönottaa ja päivittää.
 • Ratkaisu toimintatapojen ja -prosessien uudistamiseen ja yhtenäistämiseen digitaalisten välineiden avulla.

Ydin UNA tietojen koostaminen

 • Väestötiedot DVV suomi.fi palveluväylän kautta.
 • Valviran ammattioikeustiedot.
 • Kanta-tiedot kattavasti.
 • Paikalliset lähdejärjestelmät.

Lähdejärjestelmät, joista tietoa voidaan hakea

 • Lifecare.
 • Pegasos.
 • Uranus.
 • Sosiaali-Effica.
 • Sosiaali-Abilita.
 • Effector.
 • RaiSoft.
 • PSOP.

UNA Tuki

UNA Tuki palvelee Ydin UNAan liittyvissä palvelupyynnöissä ja ongelmissa
organisaatioiden 1. tason tukea.

Paikallinen 1. taso voi ottaa yhteyttä UNA tukeen, jos palvelupyyntö/ongelma ei ratkea 1. tasolla.

UNA Tuki on 2. taso, joka ratkoo palvelupyynnöt ja tiketit sekä tarvittaessa
reitittää ne edelleen Ydin UNA -ratkaisun toimittajille.

UNA Tuki valvoo tiketin edistymistä ja informoi tiketin valmistumisesta lähettänyttä 1. tasoa.

Scroll to Top