Ydin UNA

Tekninen yleiskuvaus

Ydin UNA -arkkitehtuuri

Alla olevassa esimerkkikaaviossa kuvataan UNA Ydin -ratkaisun toteuttamat tietojärjestelmäpalvelut käsitteellisellä tasolla sekä niiden vuorovaikutus alueellisten sekä muiden UNA-ratkaisujen toteuttamien tietojärjestelmäpalveluiden kanssa. Tilannekuva UNA näyttää käytettävässä muodossa Ydin UNAn useista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestelmistä keräämää tietoa.

Integraatio- ja tiedonhallinta

Tilannekuva UNA ja Ydin UNA -tiedot

Vain integraatiota kuvaava yhteys

Ydin UNA

Kansalliset lähdeintegraatiot UNA Opas: Kansalliset lähdeintegraatio

KanTa-rajapintojen osiot

 • Kuvantamistutkimuksen pyyntö, tulos, lausunto.
 • Lääkitys.
 • Laboratoriotutkimuksen lähete, tulos, lausunto.
 • Referrals and reports.
 • Summaries.
 • Diagnoosit.
 • Disability.
 • Toimenpiteet ja toiminnot.
 • Hoitotyön ja muiden toimenpiteiden / toiminnon tiedot.
 • Arvio potilaan hoidon tarpeesta.
 • Hoidon tuloksen tiedot.
 • Riskitiedot.
 • Living Will (hoitotahto).

Reseptikeskus-rajapintojen osiot

 • Reseptin otsikkotiedot.
 • Reseptin toimitustiedot.

KanSa-rajapintojen osiot

 • SocialCase Customer Relationship.
 • SocialCase Service Cases.
 • SocialCase Documents.
 • SocialCase Attachments.

VRK-rajapintojen osiot

 • Contact Information.

Tilannekuva UNA

Tilannekuvan rajapinnan tietomalli vastaustiedoille
(käyttörajapinnat)

 • Asiakkaan yhteystiedot.
 • Asiakkaan paikalliset yhteystiedot.
 • Asiakkaan vastuutyöntekijä.
 • Asiakkaan riskitiedot.
 • Asiakkaan sairaudet ja tehdyt toimenpiteet.
 • Asiakkaan laboratoriotutkimukset.
 • Asiakkaan kuvantamistutkimukset.
 • Asiakkaan tahdonilmaisu.
 • Asiakkaan lääkitystiedot.
 • Asiakkaan toimintakykytiedot / sosiaalihuolto.
 • Asiakkaan toimintakykytiedot / terveydenhuolto.
 • Asiakkaan sosiaalihuollon avoinna olevat päätökset.
 • palvelutehtävät, asiat ja niihin liittyvät palvelut.
 • Asiakkaan palveluilmentymät.
 • Asiakkaan sosiaalihuollon laitostieto.
 • Asiakkaan sosiaalihuollon varaukset ja suunnitelmat.

Paikalliset APTJ’t (Uranus, Pegasos, Lifecare…)

Alueelliset lähdejärjestelmät ei-kansalliset lähdeintegraatiot

 • Customer Evaluation.
 • Utility Services.
 • Social Care Information.
 • Customer Appointment Information.
 • Customer Treatment Periods.
 • Customer Home Care Visits.
 • Customer Reservation Information.
 • Responsible Carer Information.
 • Customer Extended Contact Information.

UNA-kortinlukijaohjelmisto

UNA-sovellusten käyttö edellyttää kirjautumista toimikortilla:

 • Käyttäjäkohtainen VRK:n myöntämä toimikortti Kanta-palveluihin.
 • Toimikortin lukulaite.
 • Kortinlukijaohjelmisto.
Scroll to Top