Sote-tarpeet ja tietoarkkitehtuuri

Tavoitteet toiminnasta

Sote-tarpeet ja tietoarkkitehtuuri -palvelualueen tavoitteena on varmistaa, että UNA-yhteistyössä kehitetyt ICT-ratkaisut tukevat toiminnan tavoitteita sekä uuden soten toteutumista hallitusti ja kustannustehokkaasti.

Painopisteet

Toiminnan tarpeiden ennakointi, vuorovaikutteinen strategisen ja taktisen päätöksenteon tukeminen ja sote-digitalisaatiota tukevat taktiset valinnat ovat merkittävässä roolissa.

Proaktiivinen yhteistyö

Alueen vastuulla on myös sote-tuotannon digitalisaatiota tukeva proaktiivinen yhteistyö viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Palvelualueen vastuujohtaja

Palvelualueen vastuujohtajana toimii datajohtaja Pirkko Kortekangas, lisätietoja puhelimitse +358 (0)40 839 4980