hand holding a cartoon lightbulb

Tilannekuva UNAa hyödynnettiin Pohjois-Savon Uranus-käyttökatkossa

Pohjois-Savossa on toteutettu Tilannekuva UNAn pilottijakso, jossa kokeiltiin kansallisessa UNA–yhteistyössä kehitetyn Tilannekuva UNA –sovelluksen käyttöä. Pilotin päätyttyä sovelluksen käyttämistä on jatkettu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Pilotin aikana esiin nousi ajatus siitä, että Tilannekuvaa tulisi pystyä hyödyntämään erilaisissa potilas- ja asiakastietojärjestelmien käyttöhäiriötilanteissa. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa järjestettiin suunnitellusti Uranus-potilastietojärjestelmän käyttökatko 30.–31.10. 2021, jonka aikana Uranuksen sovellukset eivät olleet käytettävissä. Käyttökatkon aikana KYSin päivystyksessä pilotoitiin muutamien terveydenhuollon ammattilaisen toimesta Tilannekuva UNAn käytön toimivuutta.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa järjestettiin suunnitellusti Uranus-potilastietojärjestelmän käyttökatko, jonka aikana Uranuksen sovellukset eivät olleet käytettävissä. Käyttökatkon aikana KYSin päivystyksessä pilotoitiin Tilannekuva UNAn käytön toimivuutta.

Ennen suunnitellun käyttökatkon alkua terveydenhuollon ammattilaisille laadittiin ohje kirjautumisesta Tilannekuva UNAan. Tyypillisesti sovellukseen kirjaudutaan Uranuksen kautta, mutta katkon aikana kirjautuminen tapahtui erillisestä linkistä. Katkon aikana potilastietoja päästiin näkemään Tilannekuva–näkymästä.

Käyttökatko osui päivystyksen osalta kiireiselle viikonlopulle, ja toiminta oli ruuhkautunut. Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyksen sairaanhoitajana toimiva Mika Wickstrand koki Tilannekuva UNAn poikkeuksellisessa tilanteessa nopeana ja helppokäyttöisenä, vaikka sovelluksen linkkiä ei harmillisesti saatu toimimaan kiertokärryjen kannettavien tietokoneiden Citrix-virtuaaliympäristössä. Kaiken kaikkiaan Wickstrand on kokenut Tilannekuvalla olevan hoitotyötä sujuvoittava vaikutus pienistä takaiskuista huolimatta.

Käyttöliittymä sovellukseen tuntuu varsin selkeälle ja Kantaan verrattuna Tilannekuva on parempi sekä nopeampi käyttää, Wickstrand summaa kokemuksiaan.

Palautteen perusteella sovelluksen linkin toimivuutta ollaan sittemmin päästy testaamaan ja linkki on saatu toimimaan Citrix-virtuaaliympäristössä. 

   

Scroll to Top