UNA Ydin – uutiskirje 04/21

Toiminnallinen pilotointi on alkanut Päijät-Sotessa

UNA Ydin ohjelman toinen toiminnallinen pilotti on alkanut Päijät-Sotessa. Pilottikohteena on asiakasohjausyksikkö Siiri, joka antaa ikääntyneiden palveluneuvontaa ja -ohjausta. Tilannekuva UNAn avulla asiakasohjaaja voi yhdestä käyttöliittymästä nähdä kaikki asiakkaaseen liittyvät keskeiset palvelut, tapahtumat ja muut kirjaukset eri järjestelmissä. Ensimmäistä kertaa Suomessa saadaan hyötykäyttöön myös Kanta arkiston sosiaalipalveluiden kirjaukset, koska Ydin pystyy lukemaan muissa järjestelmissä tehtyjä sosiaalipalveluiden Kanta kirjauksia. Kanta tietojen lisäksi Tilannekuvassa nähdään paikallisiin järjestelmiin kirjattuja palvelupäätös-, palveluseteli-, apuväline-, toimintakyky- ja kotihoitotietoja.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä kartoitetaan käyttäjäkokemuksia koko ajan

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ja Kuopion kaupungilla on ollut Tilannekuva UNA käytössä useita viikkoja ja käyttäjiltä on kerätty ja kerätään palautetta koko ajan. Käyttäjämäärät ovat kasvaneet pilotin edetessä muutamasta käyttäjästä noin 150 käyttäjään, joten kokemuksia saadaan koko ajan laajemmalta rintamalta sekä eri käyttäjiltä.

Käyttäjäkokemuksien kerääminen on järjestelmällistä ja suunnitelmallista kokoajan avoinna olevan käyttäjäkokemuskysely avulla. Tavoitteena on raportoida mahdolliset epäkohdat, parannusehdotukset sekä muu palaute. Syventäviä käyttäjähaastatteluja jatketaan otantamaisesti eri käyttäjäryhmistä. Lisäksi pilotin aikana jatketaan viikoittaisia virtuaalikahveja, joissa käyttäjillä on mahdollisuus antaa palautetta ja keskustella keskenään.

UNA Ytimen jatkopilotti Tampereelle

Yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Tampereen kaupungilla on alkamassa UNA Ytimen ns. jatkopilotti. Toiminnallisen pilotin käyttökohteena on kotihoidon ja omaishoidon tuen yksiköt. Pilottiprojektin projektiryhmä ja ohjausryhmä ovat järjestäytyneet ja pilotin tekniset valmistelut ovat hyvässä vauhdissa.

Scroll to Top