Yhtiön toimintaa ovat olennaisesti hankkeet sekä niiden alla toteutettavat projektit. Kullakin hankkeella on oma ohjausryhmä, jonka hallitus vahvistaa osakkaiden tasapuolisen kohtelun periaatteen mukaisesti.

Hankkeiden alaisilla projekteilla on ohjausryhmiä, joiden kokoonpanosta voidaan sopia tarkoituksenmukaisella tavalla hankkeiden sisällä. Johtoryhmä vahvistaa projektien ohjausryhmien kokoonpanon.

Hankkeet

UNA Ydin

UNA-ydin on yksilö- ja väestötason asiakkuustiedot kokoava tiedonhallinta- ja integraatioratkaisu, joka palvelee niin sote- järjestäjä- kuin -tuottajatasonkin toimintaa.

Kaari (APTJ-kokonaisuus)

Kaarella (APTJ-kokonaisuus) tarkoitetaan tulevina vuosina hankittavaa tietojärjestelmäkokonaisuutta, joka sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön tuottajan asiakaspalvelua toteuttaessaan tarvitsemat ict-palvelut sekä keskeiset palvelutuotannon resurssien hallinnan tietojärjestelmäkokonaisuuden toiminnallisuudet.

UNA Lomake

UNA-lomakepalvelu on kansallinen palvelu lausuntojen ja todistusten tuottamiseen ja tallentamiseen Kansalliseen potilastiedon arkistoon (vaiheistusasetus).