Tietojärjestelmien uudistaminen

UNA Yhteistyössä on käynnistymässä laajassa yhteistyössä laaditun UNA-kehitysstrategian ja arkkitehtuuriperiaatteiden mukainen asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen.

Modulaarisuus

Lähtökohtana mm. tietojärjestelmäratkaisujen rakentaminen asiakaslähtöisinä, modulaarisina ja keskeisten toiminnallisten kehittämiskohteiden mukaisina kokonaisuuksina.

Vaiheittainen kehittäminen

Olennaista on vaiheittaisen etenemisen mahdollisuus ja yhteistyössä aiempien määrittelyjen hyödyntäminen.

Strategiset kumppanit

Valmistelussa strateginen ja tiivis yhteistyö omistajien ja in-house-yhtiöiden kanssa, jotka ovat avainroolissa hankinnan läpiviennissä ja toteutuksessa.