UNA-ohjelmat

UNA-yhteistyössä tehtävä kehittämistyö toteutetaan ohjelmina sekä ohjelmiin kuuluvina hankkeina, projekteina ja hankintoina. Kullakin ohjelmalla on oma ohjausryhmäsä, jonka hallitus vahvistaa osakkaiden tasapuolisen kohtelun periaatteen mukaisesti.

Ohjelmiin kuuluvilla projekteilla on ohjausryhmiä, joiden kokoonpanosta voidaan sopia tarkoituksenmukaisella tavalla ohjelmakokonaisuuden sisällä. Johtoryhmä vahvistaa projektien ohjausryhmien kokoonpanon.

Ohjelmat

UNA Ydin

UNA-ydin on yksilö- ja väestötason asiakkuustiedot kokoava tiedonhallinta- ja integraatioratkaisu, joka palvelee niin sote- järjestäjä- kuin -tuottajatasonkin toimintaa. Ytimen kehittäminen tapahtuu UNA Ydin -ohjelman puitteissa tehtävissä hankkeissa ja projekteissa.

UNA Kaari

Kaarella tarkoitetaan tulevina vuosina UNA Kaari -ohjelmassa hankittavaa ja kehitettävää tietojärjestelmäkokonaisuutta, joka sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön tuottajan asiakaspalvelua toteuttaessaan tarvitsemat ict-palvelut sekä keskeiset palvelutuotannon resurssien hallinnan tietojärjestelmäkokonaisuuden toiminnallisuudet.

UNA Lomake

UNA-lomakepalvelu on kansallinen palvelu lausuntojen ja todistusten tuottamiseen ja tallentamiseen Kansalliseen potilastiedon arkistoon (vaiheistusasetus). Lomakepalvelua kehitetään UNA Lomake -ohjelmassa.