Kaari-hankkeessa mukana olevat alueet

Toteuttaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamista asiakaslähtöisesti ja keskeisten sote-toiminnan tarpeiden ohjaamana. Tarjoaa sosiaalihuoltoon, perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon:

Icon Data Customers

Suunnitelmalliset asiakaslähtöiset palveluketjut

Icon Timely

Oikea-aikainen toiminta

Icon Scale

Tuotannonohjaus ja palvelutuotannon resurssien tehokas hallinta

Icon UX

Sähköisten palveluiden sujuva ja tehokkaampi käyttö

Icon Customer Data

Alueellisesti yhtenäiset toimintamallit ja niitä tukeva järjestelmäkokonaisuus

Icon Customer Oriented

Asiakas- lähtöisyys

Hallittava kokonaisuus

Teknologioiden hyödyntäminen

Icon Networking

Toimiva ekosysteemi

Icon Architect

Arkkitehtuuri­periaatteet

Icon CPU Modular

Modulaarisuus

Icon Cost Effective

Kustannustehokkaat ratkaisut

Icon Time Effective

Vaikuttavat ratkaisut

Icon Contract 2019

Hankinta käynnistyy 2019 aikana