Lomakepalvelu

UNA Lomake on valtakunnallinen palvelu lausuntojen ja todistusten tuottamiseen ja tallentamiseen Kansalliseen potilastiedon arkistoon (vaiheistusasetus).

Käyttöön otettavissa

Yhteistyössä Solidabis Oy:n kanssa toteutettu Lomake UNA on saanut Viestintäviraston kriteerien mukaisen vaatimustenmukaisuustodistuksen ja se voidaan ottaa käyttöön yhteistyöhön osallistuneissa organisaatioissa niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa.

Ensimmäinen käyttöönotto

Lomake UNA:n ensimmäiseen käyttöönottoon ollaan parhaillaan (5.2.2019) valmistautumassa.

Modulaarisuus

Lomake UNA on ensimmäinen UNA-projektina toteutettu koko sote-toimialan käyttöön tarkoitettu järjestelmäriippumaton ja modulaariseen arkkitehtuuriin perustuva toteutus. Palvelua kehitetään joustavasti ja ketterästi toiminnallisten tarpeiden sekä Kanta-palvelujen hyödyntämismahdollisuuksien kehittyessä.