UNA Ydin

UNA-ydin on yksilö- ja väestötason asiakkuustiedot kokoava tiedonhallinta- ja integraatioratkaisu, joka palvelee niin sote- järjestäjä- kuin -tuottajatasonkin toimintaa.

Vaiheittainen kehittäminen

Ensivaiheessa UNA-ydin keskittyy tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten asiakastietojen käytettävyyttä ja uudistuvien sote-palveluiden palvelukoordinaatio- ja järjestämistoimintoja. Vaiheittaisilla, rajatuilla toteutus- ja hankintakokonaisuuksilla rakennetaan kehittyvän toiminnan tarpeita palvelevia ratkaisuja.

UNA-ydin koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

Integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu

Sote-asiakkaan tilannekuva

Yksilöasiakkaan asiakassuunnitelmalogiikka

UNA-ytimen ja tilannekuvan ensimmäiset käyttöönotot

Alkukesästä 2019 käynnistynyt UNA Ytimen integraatio- ja tiedonhallintaratkaisun toteutusprojekti on hyvässä vauhdissa. Toiminnallisten pilottien neljä aluetta (EPSHP, PHHYKY, PSSHP, VSSHP) on omissa toiminnan kehittämisprojekteissaan (Toiminnalliset pilotit) valmistautumassa UNA Ytimen ensimmäisen version käyttöönottoon toimintaprosesseja tukevan tilannekuvatoteutuksen avulla.

UNA-ytimen ensimmäinen vaihe keskittyy asiakkaan palveluketjun tietojen kokoamiseen reaaliaikaisesti. Ratkaisu mahdollistaa asiakkaan tilannekuvan näyttämisen ilman erillistä tiedon etsimistä. Tilannekuva tukee asiakkaan tai potilaan oikeiden palveluiden saamista oikeaan aikaan. Tilannekuva tukee ongelmien havaitsemista ennakolta, syntyneen ongelman tai sairauden nopeaa tunnistamista sekä vaikuttavien tukimuotojen tai hoidon nopeaa valintaa. Se myös auttaa suunniteltujen palveluiden yhteensovittamisessa, kun jo varatut palvelut nähdään yhtenä kokonaisuutena.

UNA-ytimen ensimmäinen toteutus on integraatio- ja tiedonhallintaratkaisun prototyyppi, joka pitää luonnollisesti testata sekä toimivuuden että kehityskelpoisuuden kannalta. Testaus tehdään alueellisten kehitysprojektien osana. Kukin kehitysprojekti on valmistautunut testauksiin suunnittelemalla oman ammattihenkilön työprosessia tukevan esimerkkitilanteensa, joka tarkoittaa tilannekuvaa, jolla on merkitystä tapaamme toimia”. Toteutettavien tilannekuvien avulla varmistetaan, että ensimmäinen UNA-ytimen toteutus vastaa tarkoitustaan ja mahdollistaa jatkuvan kehityksen kohti kehittyneitä tiedon jalostuksen ja hyödyntämisen skenaarioita.

Pilottivaiheissa käytetään UNA Oy:n tai alueen omaa tilannekuvan ammattihenkilölle näyttävää sovellusta. Pilottivaiheen jälkeen UNA-ydin ei ota kantaa siihen, millä sovelluksella loppukäyttäjä hyödyntää tilannekuvatietoja omassa työtehtävässään, kunhan ekosysteemin sääntöjä noudatetaan. Ekosysteemin säännöillä tarkoitetaan tässä paitsi säädöksiä ja viranomaisohjeita, myös UNA-ytimen rajapintaopasta. Rajapintaopas on UNA Oy:n käyttöönottovaiheen jälkeen julkinen ohjeisto ytimen rajapintojen hyödyntämisestä ja kehittämisestä.

UNA-ytimen käyttöönotolta ei ensimmäisessä vaiheessa odoteta juuri muuta kuin että ammattihenkilö saa vaivatta asiakkaansa tai potilaansa Kanta-asiakirjoissa olevista tiedoista koosteen, joka auttaa häntä havaitsemaan, arvioimaan, valitsemaan ja toteuttamaan asiakkaalleen tai potilaalleen parhaimmat palvelut. lisätutkimukset tai hoidot. Tällä hetkellä automaattisesti koko palveluketjun tiedoista muodostettavaa koostetta ei ole ammattihenkilön käytössä. Näin jo ensimmäisen vaiheen tuotos on merkittävä, vaikka se on toisaalta vasta tilannekuvan tietosisällön kehittämisen peruskivi.