On inhouse-periaatteella toimiva koordinoiva ja ohjaava kehitys- ja asiantuntijayhtiö, joka yhtiömuotoisena palvelee sote-toimialan jatkuvaa kehittämistä ja kilpailukykyä. Osakeyhtiö on työväline UNA-yhteistyön organisointiin uuden toimivamman sote-ekosysteemin kehittämiseksi.

UNA Oy on perustettu 15.12.2017. Yhteistyössä mukana on hyvinvointialueita ja in-house yhtiöitä.

Omistajat

UNA Oy:n pääasiallisina asiakkaina ovat sen omistajat, joihin nähden yhtiö on sidosyksikön asemassa eli ns. inhouse-yhtiö.

Meidän arvomme

Olemme aktiivisia ja innovatiivisia sote-alan ratkaisujen kehittäjiä. Tutkimme tarpeita ja haasteita sekä esitämme rohkeasti uusia ideoita niiden ratkaisemiseksi. Luomme vahvoja yhteistyösuhteita sote-toimijoiden kanssa ja otamme huomioon asiakkaiden, henkilöstön ja asiantuntijoiden näkemykset. Ratkaisumme tuovat parannuksia alalle, kuten tehokkuutta, säästöjä ja potilastyytyväisyyttä. Pyrimme laajemmin parantamaan terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden laatua ja saatavuutta yhteiskunnassa.

Aloitteellisuus

Yhteistyö

Vaikuttavuus

Scroll to Top