UNA-yhteistyö

Yhteistyö

UNA-yhteistyö mahdollistaa osakkaiden tarpeiden ja kehittämisen suuntien kokoamisen yhteisen kehittämisen pohjaksi.

Asiantuntemus

UNA Oy huolehtii yhteisen tahtotilan mukaisen kehittämisosaamisen saatavuuden tarjoamisen dynaamisesti siten, että UNA-yhteisön, sekä asiakasomistajien että in-house yhtiöiden, muodostama kehittämisosaaminen on laaja-alaisesti saatavilla koko UNA-yhteisölle. Lue lisää asiantuntijapalveluista…

Asiakastarpeet

UNA-yhteistyö etenee yhtiön asiakasneuvottelukunnan antamien linjausten ja tunnistamien kehittämistarpeiden pohjalta.

In-house -yhteistyö

UNA Oy tekee läheistä yhteistyötä omistajiensa muiden sote in-house yhtiöiden kuten 2M-IT:n Oy, Istekki Oy:n ja LapIT Oy:n kanssa. Niin projektitoimiston, kehittämisprojektien kuin palvelutuotannon resursoinnissa hyödynnetään näiden kumppaniyritysten osaamista.

Osakaskokous

Vaikuttaminen

Yhtiökokouksen lisäksi UNA Oy:n osakkaat voivat saada tietoa yhtiön toiminnasta sekä antaa palautetta ja suuntaviivoja yhtiön toiminnan johtamiseksi osakaskokouksessa.

Kokousaikataulu

UNA Oy:n osakaskokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Osakaskokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus.

Yhtiökokous

Päätösvalta

UNA Oy:n osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. UNA Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään kerran vuodessa. Tarvittaessa järjestetään ylimääräinen yhtiökokous.

Nimeäminen

Yhtiökokous nimeää hallituksen sekä nimitysvaliokunnan kullekin toimintakaudelle. Nimitysvaliokunta huolehtii hallituksen jäsenehdokkaiden ilmoittamisesta osakkeenomistajille valintaa varten.

Kokouskutsu

UNA Oy:n yhtiökokouksen kutsuu koolle UNA Oy:n hallitus. Yhtiökokouskutsu sisältää yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat sekä päätösehdotukset yhtiökokoukselle.

Vuorovaikutus

Hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan osallistuminen yhtiökokoukseen turvaa osakkeenomistajalle vuorovaikutuksen yhteisön toimielinten kanssa sekä mahdollisuuden kysyä yhtiön toimintaan liittyvistä asioista.

Asiakasneuvottelukunta

Omistaja-asiakkaat

Asiakasneuvottelukunta koostuu UNA Oy:n osakkaista, jotka ovat yhtiön hankkeiden ja projektien asiakkaina sekä kehittämisestä vastaavista tai siitä innostuneista henkilöistä.

Asiakasneuvottelukunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa.

Kehittämistarpeet

Asiakasneuvottelukunta kokoaa asiakkaiden tarpeita ja arvioi tulevan kehityksen painopisteitä, erityisesti sitä, mikä tuottaa sote-palvelujen kannalta tulevaa yhteistä asiakasarvoa mahdollisimman hyvin. Tämä tarkoittaa mahdollisuuksien ennakointia, kehittyviä tulevaisuuden tarpeita ja kysyntää, jossa yhteinen UNA-kehittäminen voi tuoda parhaita ratkaisuja. Fokuksessa on siis palveluiden kehittämisen tarve.

Scroll to Top