UNA-projektitoimisto

Tehtävät

UNA-projektitoimisto huolehtii yhtiön viestinnästä, hankkeiden ja projektien projektipäälliköiden tuesta sekä yhtiön toiminnan edellyttämistä hallinnon tehtävistä (talous, yhtiön oma ICT, tietoturva- ja laatuasiat jne.).

Laaja yhteistyö

Projektitoimistossa työskentelee sekä suoraan yhtiön palveluksessa olevaa että in-house yhteistyösopimuksella esimerkiksi 2M-IT:ltä ja Istekiltä olevaa henkilöstöä.

UNA-projektitoimiston henkilöstö 12.11.2019: