Yhtiö

UNA Oy

UNA Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jonka omistajina sairaanhoitopiirejä (19kpl), kuntia, kuntayhtymiä ja omistajien strategisia kumppaneita. UNA Oy on perustettu 15.12.2017 hoitamaan omistajiensa lukuun sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan- ja järjestelmäkehittämisen tehtäviä. UNA Oy tarjoaa kehittämis- ja asiantuntijapalveluita ja muodostaa osaamiskeskuksen, joka huolehtii siitä, että kehittämistyön tulokset kyetään hyödyntämään laaja-alaisesti UNA-yhteisössä.

Omistajat ovat pääasiakkaita

UNA Oy:n pääasiallisina asiakkaina ovat sen omistajat, joihin nähden yhtiö on sidosyksikön asemassa eli ns. inhouse-yhtiö. Yhtiön asiakkuus ei kuitenkaan edellytä yhtiön osakkuutta vaan yhtiön asiakkaina voi olla myös muita toimijoita.

Lisätietoja

Yhtiön perustiedot

Yhtiön laskutustiedot

Yhtiön johtoryhmä

Vieritä ylös