Yhtiökokous

Päätösvalta

UNA Oy:n osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. UNA Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään kerran vuodessa. Tarvittaessa järjestetään ylimääräinen yhtiökokous.

Nimeäminen

Yhtiökokous nimeää hallituksen sekä nimitysvaliokunnan kullekin toimintakaudelle. Nimitysvaliokunta huolehtii hallituksen jäsenehdokkaiden ilmoittamisesta osakkeenomistajille valintaa varten.

Kokouskutsu

UNA Oy:n yhtiökokouksen kutsuu koolle UNA Oy:n hallitus. Yhtiökokouskutsu sisältää yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat sekä päätösehdotukset yhtiökokoukselle.

Vuorovaikutus

Hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan osallistuminen yhtiökokoukseen turvaa osakkeenomistajalle vuorovaikutuksen yhteisön toimielinten kanssa sekä mahdollisuuden kysyä yhtiön toimintaan liittyvistä asioista.

Scroll to Top