Kortfattat på svenska

Family with a kid visiting doctor

UNA – påverkande SAMARBETE och lösningar

UNA Oy är ett utvecklingsföretag inom social- och hälsovårdssektorn specialiserad i informationsflödet.

Expertkunskap och Samarbete

Genom experttjänsterna stöder vi våra kunder att lösa gemensamma problem inom social- och hälsovårds datalösningar och i utvecklandet av kund- och patientdatasystem. Vi utnyttjar bästa tillgängliga egna eller partnernätverkets kunnande. UNA koordinerar samarbetet mellan kunderna samt intressenter för att genomföra lösningar.

Utöver experttjänster erbjuder UNA sina ägare och kunder IKT-lösningar som utvecklats i samarbete med dem.

Våra viktigaste tjänster

Blankett UNA

Blankett UNA är ett verktyg för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Dess användning gynnar kunder, social- och hälsovårdspersonal som många andra myndigheter. Applikationen stöder alla blanketter och intyg som myndigheterna behöver och som FPA:s Kanta-tjänster kan ta emot elektroniskt, arkiveras och förmedlas.

Situationsbild UNA

Situationsbild UNA utnyttjar Kärn UNA:s sammanställda kundernas uppgifter om servicekedjan inom social- och hälsovården för att användas av yrkesutbildade personer.  Den visar uppgifterna i Kanta-tjänsten och de lokala systemen i en uppdaterad sammanställning.

Kärn UNA

Kärn UNA samlar kund- och patientuppgifter inom social- och hälsovården från olika informationssystem. Uppgifterna samlas in ur Kanta, regionala kund – och patientdatasystem samt andra informationskällor. Kärn UNA tillhandahåller integrerad information till andra social – och hälsovårdssystem.

Samtycke UNA

Samtycke UNA är en applikation som möjliggör hantering av över social- och hälsovårds gränser på ett enhetligt sätt. Samtycke UNA förvaltar och upprätthåller kundens samtycke till social- och hälsovårds skydd för personuppgifter som inte finns tillgängliga i Kanta-tjänsterna.

UNA ägs av 13 välfärdsområden och andra in-house företag. UNA tillämpar in-house principer, vilket innebär att det tjänar sina ägare som kunder och därför inte har något vinstsyfte. Fokus ligger på kontinuerlig förbättring och kostnadseffektivitet i välfärdregionernas social- och hälsovårdsverksamhet.

Scroll to Top