Suostumus UNA

Palvelun esittely

Suostumus UNA on sovellus suostumusten hallintaan

Suostumus UNA -sovelluksella ylläpidetään ja hallinnoidaan suostumuksia. Suostumus antaa asiakkaan tai potilaan nimenomaisella suostumuksella luvan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaiselle nähdä asiakkaan tilanteen, käyttämät palvelut ja tehdyt varaukset. Asiakas antaa allekirjoituksellaan luvan näiden tietojen koostamiseen häntä hoitavalle ammattihenkilölle. Tiedot näkee ainoastaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon työntekijä, joka osallistuu asiakkaan palveluun tai hoitoon. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista.

Suostumus nopeuttaa sote-ammattilaisen työtä, kun asiakkaan tietojen kokoamiseen eri lähteistä ei kulu aikaa. 

Sote-toimialan haasteita

Sote-tieto ei liiku hoitavien yksiköiden välillä.
Asiakas voi olla huolissaan tietosuojastaan ja miettiä, kuka hänen tietojaan pääsee katselemaan.

Suostumus UNA ratkaisuna

Ammattihenkilöt saavat kaiken asiakasta koskevan tiedon lähes reaaliaikaisesti.
Asiakkaan tiedot näkyvät vain palveluun tai hoitoon osallistuville.

Suostumus UNA hyödyt

Ammattihenkilön työ sujuvoituu

Suostumus UNA mahdollistaa, että asiakkaan tiedot voidaan koostaa sote-ammattihenkilön näytölle sähköisesti eri lähteistä.
Asiakas saa palvelua ja hoitoa samojen tietojen pohjalta silloinkin, kun palvelu ja hoito tuotetaan usean eri tahon yhteistyössä.    

Asiakkaan tiedot tietosuojatusti

Eri hoitavat tahot näkevät asiakas- tai hoitosuhteessa olevan henkilön tiedot.
Työntekijällä täytyy olla työtehtävän kannalta perusteltu tarve tietoihin.

Ominaisuudet

Suostumus UNA -sovelluksella asiakas voi informoinnin saatuaan valita, kenelle suostumuksen antaa ja mitä suostumus koskee.

Suostumus UNA -sovelluksella asiakas voi antaa suostumuksen kerralla kaikille niille tulevan hyvinvointialueensa toimijoille, jotka osallistuvat hänen palveluihinsa.

Suostumus UNAlla annettu suostumus mahdollistaa toimialan sisäisesti luovutettavan tiedon käsittelyn, kun tietoa ei ole käytettävissä Kanta-palveluista. Lisäksi asiakas voi antaa luvan sosiaalihuollon tietojen näkymiseen terveydenhuollossa ja/tai terveydenhuollon tietojen näkymisen sosiaalihuollossa. 

Suostumus UNA on käytössä

  • Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue hyödyntävät suostumusta Tilannekuva UNAn käytön kautta.
  • Tavoitteena on laajentaa Tilannekuva UNAn kaikkien Pohjois-Savoin hyvinvointialueen organisaatioiden käyttöön.

Aiheeseen liittyviä uutisia

Scroll to Top