Suostumus UNA

Palvelun esittely

Suostumus UNA on on helppo tapa hallita asiakkaan suostumukset ja Kanta-luvitukset

Suostumus UNA -sovelluksella nähdään, ylläpidetään ja hallinnoidaan asiakkaan erilaisia suostumuksia ja luvituksia.

Suostumukset ovat asiakkaan tai potilaan nimenomaisia suostumuksia sosiaali- tai terveydenhuollon rekisterinpitäjälle nähdä asiakkaan tietoja, jotka tulevat eri rekisterinpitäjiltä tai rekistereistä. Ne voivat myös koskea muita, hoidon tai palvelun asioita.

Luvitukset ovat Kanta-palvelussa ylläpidettäviä luovutuslupia ja kieltoja sekä niihin liittyvä informointi.

Suostumus nopeuttaa sote-ammattilaisen työtä, kun asiakkaan tietojen kokoamiseen eri lähteistä ei kulu aikaa. 

Sote-toimialan haasteita

Sote-tieto ei liiku sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.
Asiakas voi olla huolissaan tietosuojastaan ja miettiä, kuka hänen tietojaan pääsee katselemaan.
Ammattihenkilö pelkää toimivansa väärin, koska ei tiedä, missä kaikkialla asiakkaan tahtoja on voitu kirjata.List item

Suostumus UNA ratkaisuna

Ammattihenkilöt näkevät asiakkaan antamat suostumukset ja luvitukset yhdessä paikassa.
Asiakkaan luvitukset huomioidaan automaattisesti Tilannekuva UNAssa ja on mahdollista huomioida automaattisesti muissa asiakas- ja potilastietojärjestelmissä

Suostumus UNA hyödyt

Ammattihenkilön työ sujuvoituu

Suostumus UNA mahdollistaa, että asiakkaan tiedot voidaan koostaa sote-ammattihenkilön näytölle sähköisesti eri lähteistä.
Asiakas saa palvelua ja hoitoa samojen tietojen pohjalta silloinkin, kun palvelu ja hoito tuotetaan usean eri tahon yhteistyössä.    

Asiakkaan tiedot tietosuojatusti

Eri hoitavat tahot näkevät asiakas- tai hoitosuhteessa olevan henkilön tiedot.
Työntekijällä täytyy olla työtehtävän kannalta perusteltu tarve tietoihin.

Ominaisuudet

Suostumus UNA -sovelluksella asiakas voi informoinnin saatuaan valita, kenelle suostumuksen antaa ja mitä suostumus koskee.

Suostumus UNA -sovelluksella asiakas voi antaa suostumuksen kerralla kaikille niille hyvinvointialueensa toimijoille, jotka osallistuvat hänen palveluihinsa.

Suostumus UNAlla annettu suostumus mahdollistaa toimialan sisäisesti luovutettavan tiedon käsittelyn, kun tietoa ei ole käytettävissä Kanta-palveluista. Lisäksi asiakas voi antaa luvan sosiaalihuollon tietojen näkymiseen terveydenhuollossa ja/tai terveydenhuollon tietojen näkymisen sosiaalihuollossa. 

Suostumus UNA on käytössä

  • Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue hyödyntävät suostumusta Tilannekuva UNAn käytön kautta.
  • Tavoitteena on laajentaa Tilannekuva UNAn kaikkien Pohjois-Savoin hyvinvointialueen organisaatioiden käyttöön.

Aiheeseen liittyviä uutisia

Scroll to Top